پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

آیا چای که زود رنگ می دهد تقلبی است؟

آیا چای که زود رنگ می دهد تقلبی است؟

آیا چای که زود رنگ می دهد تقلبی است؟ 

این مسئله بـه خصوص درمورد چای هـای کیسه اي وجوددارد و بعضی باور بر این دارند کـه اگر چای زود رنگ دهد تقلبی و مصنوعی هست. مدیرکل بازرسی بر فراورده‌هـای خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ضمن پاسخ بـه بعضی اما و اگرها درمورد سلامت چای‌هـای دانه‌ریزی کـه سریع رنگ می دهند،

 

گفت: بـه مردم پیشنهاد می‌کنیم از چای‌هایی کـه مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان غذا و داو میباشند ودر کارخانه‌هـای مورد تایید بستبندی شده‌اند، بهرهگیری کنند.دکتر بهروز جنت در مصاحبه با ایسنا،‌ درمورد سلامت چای‌هـای دانه ریزی کـه سریع رنگ می‌ دهند، گفت: باید دقت کرد کـه صرفا زود رنگ دادن چای بـه این معنا نیست کـه در آن از رنگ‌هـای شیمیایی غیرمجاز بهرهگیری شده هست،

 

بلکه در بعضی از انواع چای‌هـای نامرغوب، ممکن هست رنگ چای استخراج و سپس بـه چای معمولی اضافه شود کـه این کار مجاز هست.وی با بیان این‌کـه رنگ‌هـای غیرمجاز، ممکن هست در محصولات غیرمجاز و تقلبی کـه در بازار میباشند، بهرهگیری شده باشند، افزود: بر این زمینه بـه مردم پیشنهاد میکنیم تا از چای‌هایی کـه مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان غذا و داو میباشند ودر کارخانه‌هـای مورد تایید مـا بسته ‌بندی شده و نشان سازمان غذا و دارو را دارند، بهرهگیری کنند.

 

جنت با تاکید بر این‌کـه صرفا زود رنگ دادن چای بـه این معنا نیست کـه در آن از رنگ‌هـای شیمیایی غیرمجاز بهرهگیری شده هست، افزود: اگر محصولی از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مجوز دریافت کند، آن محصول بطور مداوم بازرسی می شود.مدیر کل کنترل بر فراورده‌هـای خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو

 

همینطور اظهار کرد: این موضوع در جهان هم یک تکنولوژی شده هست؛ بـه این صورت کـه رنگ چای‌هایی را کـه خیلی مرغوب نیستند، استخراج کرده و ازآن برای چای‌هـای مرغوب‌تر بهرهگیری می‌کنند.

 

 

برچسب‌ها:
Loading...
هیکل جذاب دختر بدنساز ایرانی را ببینید +عکس
هیکل جذاب دختر بدنساز ایرانی را ببینید +عکس
مشاهده بیشتر