"> ازدواج جنجالی این زن و شوهر در باغ وحش +عکس

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

ازدواج جنجالی این زن و شوهر در باغ وحش +عکس

ازدواج جنجالی این زن و شوهر در باغ وحش +عکس

ازدواج جنجالی این زن و شوهر در باغ وحش +عکس 

زن و شوهر جوان عروسی خود را در باغ وحش و در بین حیوانات جشن گرفتند. این زوج اهل کشور روسیه می باشند و تصویر هاي انها در خبرگزاری ها منتشر شده هست. یک زن و شوهر جوان روس, مراسم عقد و عروسی خود را در باغ وحش شهر مسکو جشن گرفتند. آنتون و ماریا کراوچنکو نخستین زوجی که در باغ وحش مسکو ازدواج کردند.

ازدواج جنجالی این زن و شوهر در باغ وحش +عکس

ازدواج جنجالی این زن و شوهر در باغ وحش +عکس

ازدواج جنجالی این زن و شوهر در باغ وحش +عکس

ازدواج جنجالی این زن و شوهر در باغ وحش +عکس

ازدواج زن و شوهر در باغ وحش،

ازدواج جنجالی این زن و شوهر در باغ وحش +عکس

ازدواج هاي عجیب‌وغریب،

ازدواج جنجالی این زن و شوهر در باغ وحش +عکس

مراسم ازدواج عجیب

ازدواج جنجالی این زن و شوهر در باغ وحش +عکس

ازدواج زوج روس در باغ وحش،