پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

استخدام دختران زیبا و خوش اندام در مک دونالد تایلند

استخدام دختران زیبا و خوش اندام در مک دونالد تایلند

استخدام دختران زیبا و خوش اندام در مک دونالد تایلند 

مک دونالد در تایلند برای جذب مشتریان اکثر اقدام به اکران تبلیغاتی با عنوان جذب دختران زیبا و خوش اندام برای کار در این رستوران کرده اند. جذب مشتری و فروش اکثر برای هر کاسب از الویت هاي کاری محسوب می‌شود.برای این هدف و کسب موفقیت در فروش و رونق گرفتن بههر کار و حربه اي دست میزنند و در این راه از هیچ مورد اخلاقی ابایی ندارند.

استخدام دختران زیبا و خوش اندام در مک دونالد تایلند

 به گزارش پارس ناز در کشور تایلند شعبه اي از نمایندگی هاي رستوران زنجیره ایمک دونالد برای این که اکثر بفروشد و افزایش مشتری داشته باشدیک آگهی تبلیغ منتشر کرده که در آن دختران زیبا و زیبا را برایمهمانداری در رستوران استخدام می‌کند.

استخدام دختران زیبا و خوش اندام در مک دونالد تایلند

در این استخدام لباس عروسکی و و شیک و فانتزی برای دخترانخوشگل تایلندی در نظر گرفته شده هست که نظر مشتریان را به خودجلب کرده و چشم ها را به سوی خود بکشانند.ظاهر دختران گارسون اکثر به شخصیت هاي کارتونی شباهتدارد و مثل آن ها ارایش کرده و خودشان را به معرض دید گذاشته اند.

استخدام دختران زیبا و خوش اندام در مک دونالد تایلند

استخدام دختران زیبا و خوش اندام در مک دونالد تایلند

استخدام دختران زیبا و خوش اندام در مک دونالد تایلند