"> اس ام اس با موضوع آغوش و بغل کردن یار (96)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس با موضوع آغوش و بغل کردن یار (96)

اس ام اس با موضوع آغوش و بغل کردن یار (96)

اس ام اس با موضوع آغوش و بغل کردن یار (96)

اس ام اس در اغوش کشیدن جدید زیبا
هوا هر چقدر هم زمستان باشد
مهم نیست
آغوش تو تابستان من است.
°
°
°
°
°
اس ام اس اغوش کشیدن عاشقانه
نمی گویم به این دیوانه بازیهام عادت کن
فقط مثل گذشته با دل تنگم رفاقت کن !
گرفته جنگل تنهایی ام را درد در آغوش
بیا آتش بزن قلـب مرا از درد راحت کن !
تویی که مثل برمودا دلم را جذب خود کردی
به عشق دختران چشم رنگی هم حسادت کن.
°
°
°
°
°
اس ام اس های در اغوش کشیدن
فقط خداست که
میشود با دهان بسته صدایش کرد
میشود با پای شکسته هم به سراغش رفت
تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر برمیدارد
تنهاکسی است ڪه وقـتی همه رفتند میماند !
وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید.
°
°
°
°
°
اس ام اس در اغوش کشیدن جدید زیبا
معـجزه میکند گذشت زمان
بگذار صادقانه بگویم !
آنکه قدر بودنت را ندانست
ڪه لایق حضور در افکارت نیست !
بگذار برود
از آغوش بسته ی تو جذاب تر نیست.
°
°
°
°
°
اس ام اس در اغوش کشیدن عاشقانه
دلت سـاحل رؤیای من است
تن به آغوش نگاهت ڪه زدم !
غرق شدم در دریای احساست.

 

گـیسو بتکان دختر زیبای غزلها
آب از سر من رفته و دیگر چه حجابی؟
زندان اگر آغوش تو سلول تو بازوست !
به به که چه بندی,چه قرنطینه نابی.
°
°
°
°
°
اس ام اس در اغوش کشیدن
دیگر عڪس هایش آرامم نمی کند
من به دستانش نیاز دارم !
خدایا بهشت آسمانیت را نمی خواهم
من اهل دوزخم !
آغوش آنکه عاشقانه هایم را برایش می سرایم به من برسان
من خودم بهشت را در آغوش او می سازم .
°
°
°
°
°
اس ام اس اغوش کشیدن
مرا جانانه در آغوش بگیر !
موهایم را با آن دست های نازنینت نوازش کن
و سرم را چون نوزادی دو ماهه
ری سینه ات بگذار !
می خواهم تمام عمر
نفسـم از جای گرم بلند شود .
°
°
°
°
°
اس ام اس در اغوش کشیدن عاشقانه
گفتند که نا محرمی و بوسه حرام است
دل گفت که محرم تر از این عشق کدام است؟
بوسیدم و لب دادم و آغوش کشیدم
نامحرم من
محرمی و کار تمام است.
°
°
°
°
°
اس ام اس های در اغوش کشیدن
روزگاری یک تبسم یڪ نگاه !
خـوش تر از گرمای صد آغوش بود
این زمان بر هر که دل بستم دریغ !
آتش آغوش او خاموش بود.