پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

اس ام اس سیگار و دود سیگار فاز غمگین

اس ام اس سیگار و دود سیگار فاز غمگین

اس ام اس سیگار و دود سیگار فاز غمگین 

اس ام اس راجع به سیگار سنگین
به کبریت نیازی نیست
سیگار را بر لبم می گذارم و به دردهایم فڪر میکنم خودش آتش می گیرد.
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس راجع به سیگار جدید
اگه یه روز سیگار دست پسرم دیدم میزنم تو گوشش
نه برای اینکه سیگاری شده
برای اینکه پسر من هیچوقت نباید کم بیاره.
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس راجع به سیگار جدید
تمام سیـگارهای دنیا رو
هم دود کنی
تنهائیت توجه هیچ کس رو
جلب نخواهد کرد
جز
پیرمرد سـیگار فروش .
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس راجع به سیگار سنگین
به زخم های پشت دستم با سیگار می نگری ؟
درد ندارند دیگر !!
از روزی که رفتی ،
مرگ تمام درد هـایم را با خودش برد !!
مرده ها درد نمی ڪشند !!
حرف آخرم این است،
برنگرد دیگر !!
زنده ام نکن.
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس راجع به سیگاری
خاموش گریه می ڪنی بر سینه ی دیوار !!
با بغض روشن می کنی سیگار با سیگار !
«من» باختم اما کسی جز «ما» نخواهد برد
بوی مرا ایـن آب و صابون ها نخواهد برد.
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس راجع به سیگاری ها
به بعـضی ها هم باید گفت:
سیگار بوی شیر دهنتو نمی بره.
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس راجع به سیگار عاشقانه
میگویند چرا سیگار میکشی?زیر لب آهسته میگویم این که چیـزی نیست درد هم میکشم.

 

ته سیگار هایم،
پوڪه های خاطرات است
که شلیک می کنم
وسط مغزم
می کشد مرا
اما شـاید !!
تو را
فراری دهد از ذهنم !
همه را خطا زدم
پاکت بعدی !
خشابی دیگر.
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس راجع به سیگار عاشقانه
سیـگار روشنت را
در جنگل خشڪ و آشفته‌ی من انداختی ؛
بعد
پرسیدی:
مزاحمتان که نشدم ؟ !
خندیدم :
نه اصلا .
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس راجع به سیگار جدید
من می توانم
جای سیگار نقاشی بکشم
با دوغ مست کنم !!
با وسایل خانه تمام شب را تانگو برقصم
و به جای تو
بالشتک دوران کودکی ام را در آغوش بگیرم !!
تو برای فراموش کردن کسـی که بی نظیر
دوستت داشت !
چه خواهی کرد؟

 

 

Loading...
a
استخدام دختران زیبا و خوش اندام در مک دونالد تایلند
استخدام دختران زیبا و خوش اندام در مک دونالد تایلند
مشاهده بیشتر