پارس ناز پورتال

تبلیغات

اس ام اس عاشقانه برای اهالی احساس و رمانتیک

اس ام اس عاشقانه برای اهالی احساس و رمانتیک

اس ام اس عاشقانه برای اهالی احساس و رمانتیک

اس ام اس جدید عشق زیبا
من به فرمان دلم دلبر نوازی میکنم
دلبرم شاید نداند عشق بازی می کنم،،،،،
عاشقانه می پرستم خال لبهایش ولی،،،
او نمیداند که من مهمان نوازی می کنم،
باد, گیسوانش را به این سو وبه آن سو میبرد،،
من چونان بادی کنارش یکه تازی میکنم،،،،،،

اس ام اس جدید عشق عاشقانه
جمعه هم آمد ولی آن جمعه ی دلخواه نیست
بت پرستانیم و مثل ما کسی گمراه نیست
عشق اینجا بین آدم ها غریب افتاده است
در بساط خالی ما آه حتی آه نیست

اس ام اس جدید عشق زیبا
سر منزل مراد بود آستان عشق
محروم آنکه بوسه بر این آستان نداد

اس ام اس جدید عشق عاشقانه
عشق از هر چه که دیدم به جهان ناب ترست
هر که مجذوب همو از همه بی تاب ترست
بین معشوقه و عاشق عددی یکسان نیست
هر چه بیتاب ترت می کند او خواب ترست
دست یابی مگر از خواب به محبوبه ی خود
وصل معشوق که بر دلزده نایاب ترست

اس ام اس جدید عشق
می سرایم شعر اینه نما
شرح عصر خویش بگویم باشما
مافرارمغزها رادیده ایم
درفراق لاله ها نالیده ایم
لاله های عشق ما پر پر شده
باغ اندوه پر ز نیلوفر شده
شاعران،شبهای شعر بر پا کنند
عاشقان شمعهای مهر احیا کنند

 

sms jadid eshgh

می دونی عشق مثل چیه؟
عشق مثل پنیر می مونه:زیادش آدمو خنگ می کنه ،

متوسطش به آدم آرامش میده ، هیچ کس هم تا حالا از بی پنیری نمرده

اس ام اس جدید عشق
من به عشق در یک نگاه اعتقادی ندارم
اما به عاشق تر شدن با هر نگاه بدجوری معتقدم

اس ام اس جدید عشق و عاشقی
بوف کورم
بروم خانه ام و خوش باشم
عشق
کاخی ست که ویرانه نباید بشود

اس ام اس جدید عشق عاشقانه
برگ پاییزی.
راهی جز سقوط ندارد
وقتی می داند درخت
عشق برگ تازه ای در دل دارد

اس ام اس جدید عشقی
عشق
کودتایی ست
در کیمیای تن
و شورشی ست شجاع
بر نظم اشیاء
و شوق تو
عادت خطرناکی ست
که نمی دانم چگونه از دست آن
نجات پیدا کنم
و عشق تو
گناه بزرگی ست
که آرزو می کنم
هیچ گاه ” بخشیده ” نشود

اس ام اس جدید عشق من
عشق یک مرد را با حرفهاش نه
از رفتارش باید فهمید
عشق یک زن را هم میتوان
چه میگویم من…. زن که عاشق نمیشود
دیوانه میشود

اس ام اس جدید عشق زیبا
زیرباران هیچ قلبی خالی ازیک عشق نیست
نمره ی عاشق شدن درزیرباران،نمره دیوانگیست
زیرباران راه رفتن،مثل باران تازگیست
زیرباران خیس ماندن،بوی ناب زندگیست

اس ام اس جدید عشق و عاشقی
در کویر سبز عشق
یک سخن از من بگیر
قلبه تو قلبه من است
پس تمنا میکنم از من مگیر

 

 

مطالب جنجالی سایت