"> اس ام اس عاشقانه تلخ درباره خیانت کردن

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس عاشقانه تلخ درباره خیانت کردن

اس ام اس عاشقانه تلخ درباره خیانت کردن

اس ام اس عاشقانه تلخ درباره خیانت کردن 

انواع اس ام اس و پیامک عاشقانه درمورد خیانت کردن که از جمله هاي بسیار ناراحت کننده عاشقانه گلچین شده اند و در زیر قابل دیدن میباشند.

 

زخمی بود
درمانش که کردم
زخمی ام کرد و
رفت
.
.
.
اس ام اس خیانت و جدایی اخیر
خیلی وقت ها آدما برای این که رو قولشون وایسند
قولشون رو زیر پا میزارند تا بتونند روش وایسند
.
.
.
اس ام اس خیانت و جدایی اخیر
خاطراتت را آتش بزنم یا یادت را در دلم شایدم دلتنگی هایت را تو تمام مرا به درد می آوری چه باشی چه نباشی
.
.
.
اس ام اس خیانت و جدایی اخیر
دیگر به آهوها دل نمیبندم
رفاقت جرأت می خواهد
می‌روم گرگی برای رفاقت پیداکنم که آن گرگ تنها رفیقم باشد
.
.
.
اس ام اس خیانت و جدایی اخیر
من هرگز نترسم که با دیگرى خو کنى
تو با من چه کردى که با او کنى
.
.
.
اس ام اس خیانت و جدایی اخیر
گفتم :
تمام وجودم از آن تو بود
مشکلم چیست که با من چنین می کنی ؟
گفت :
آن قدر خوبی که حالم را بهم می زنی
.
.
.
اس ام اس خیانت و جدایی اخیر
چشمانت درد می‌کرد برای دیدن من
حالا که نیستی باید باور کنم درمان چشمانت را ؟
.
.
.
اس ام اس خیانت و جدایی اخیر
همه ي چیز را سخت گرفتی جز دستهای من
.
.
.
اس ام اس خیانت و جدایی اخیر
ارتباط هاي امروزی نخواستن همدیگه نیست
خواستن یکی دیگست
.
.
.
اس ام اس خیانت و جدایی اخیر
آشق
از این به بعد آن گونه بنویسید چون همۀ وقت} سرش کلاه می‌رود
.
.
.
اس ام اس خیانت و جدایی اخیر
وقتی ب جای بمان
می گویي هر طور راحتی
بوی خیانت می دهي
.
.
.
اس ام اس خیانت و جدایی اخیر
تنفر زمانی وجود دارد که احساسی در بین باشد
دیگر متنفر نیستم
.
.
.
اس ام اس خیانت و جدایی اخیر
ﻧﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺳﯿﺪ
ﻧﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻦ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
.
.
.
اس ام اس خیانت و جدایی اخیر
خدایامن فقط اورامیخواهم اگزبادیگری برود بخداوندی خودت قسم ب تمام دیگری هایت خیانت می‌کنم
.
.
.
اس ام اس خیانت و جدایی اخیر
نه کسی منتظر هست نه کسی چشم به راه نه خیال گذر از کوچه ما دارد ماه بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟ وقتی از عشق سهمی نبری غیر از آه
.
.
.
اس ام اس خیانت و جدایی اخیر
دوست داشتم
از تو دروغی بشنوم
زیرا انسان
تنها
زمانی دروغ میگوید
که ترس از دست دادن چیزی وی را آشفته کند
.
.
.
اس ام اس خیانت و جدایی اخیر
سرسوزنی اگر مرا می‌خواست
زمین و زمان را به هم میدوختم
.
.
.
اس ام اس خیانت و جدایی اخیر
برخی از دکمه هاي موبایل شل شده اند
از بس که بهره گیری شده اند.
دکمه هاي :ک ا ش ب و د ي
.
.
.
اس ام اس خیانت و جدایی اخیر
من زخمهای بی نظیری به تن دارم
اما تو مهربان ترینشان بودی
عمیق ترینشان
عزیز ترینشان