پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس عاشقانه خداحافظی کردن تلخ

اس ام اس عاشقانه خداحافظی کردن تلخ

اس ام اس عاشقانه خداحافظی کردن تلخ 

اس ام اس زیبای عاشقانه غمگین با موضوع خداحافظی کردن

را برای شما مخاطبین عزیز آماده نموده ایم. میتوانید در زیر بخوانید.

 

نگفت دوستت دارم
نگفت برایت می میرم
نگفت ب پایت می‌مانم
نگفت ب امید دیداری مجدد
گفت خداحافظ
.
.
.
.
اس ام اس خداحافظی عاشقانه
دیگر به کسی نمیگویم :دوستت دارم
انگار دوستت دارم هاي من؛
خداحافظ شنیده می‌شود
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه خداحافظی برای همه ي وقت
بیا دوست معمولی باشیم
ترجمه :خداحافظ
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه خداحافظی غمگین
ازکسی جداشدی بهش بگوبرای همه ي وقت خداحافظ. هرچند با

این کارقلب اورامیشکنی واورا ناراحت می کني ولی ازانتظار نجاتش می دهی
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه خداحافظی و جدایی
تنها یک برگ مانده بود
درخت گفت :منتظرت میمانم
برگ گفت :تا بهار خداحافظ
بهار شد ولی درخت
میان آن همۀ برگ،
دوستش را فراموش کرده بود
.
.
.
.
اس ام اس خداحافظی عاشقانه
آمدی چه جذاب، گفتم دوستت دارم چه صادقانه،

پذیرفتی چه فریبنده، نیازمندت شدم چه حقیرانه،

به دلیل یک کلمه مرا ترک کردی چه ناجوانمردانه،

واژه غریب خداحافظ به میان آمد چه بی رحمانه، و من سوختم چه عاشقانه
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه خداحافظی غمگین
خداحافظ برای تو چه اسان بود
ولی قلب من از این واژه لرزان بود
خداحافظ برای تو رهایی داشت
برای من غم تلخ جدایی داشت
.
.
.
.
اس ام اس خداحافظی عاشقانه
پایانمان نزدیک هست
نبودنمان
را تمرین کن
خداحافظ
.
.
.
.
اس ام اس خداحافظی sms love 
رفاقت معرفت می خواهد امروز دستانت را می گیرند با دستهایشان

نوازشت می کنند فردا همان دست را تکان می‌دهند و این یعنی خداحافظ
.
.
.
.
اس ام اس خداحافظی عاشقانه
دیگر نه اشکم را خواهی دید و نه خورد شدنم را
خدا
من
تو
حافظ
خداحافظ
.
.
.
.
اس ام اس خداحافظی برای همه ي وقت
خداحافظ شروع یک ترانه ست
دلیلش هر چه باشد عاشقانه ست
درود شاید قشنگ باشه عزیزم
خداحافظ ولی شکل بهانه ست
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه خداحافظی غمگین
من همان برگم که برروی درخت / لرزم از بردچنین پاییزسخت

/ درنهایت بایدافتادوگریست / به درخت گفت خداحافظ ورفت
.
.
.
.
اس ام اس خداحافظی و جدایی
پایان راه کاملا پیداست
میدهم قابش کنند
کنایه هایت را به عرف یادگاری
و به همان دیوار میاویزمش
جای همان دستخط تماشائی
خداحافظ
.
.
.
.
اس ام اس خداحافظی عاشقانه
گفتن خداحافظ به کسی که نمی‌خواهید بگذارید برود واقعا دردناک هست،

اما حتی دردناک تر این هست که از کسی که هیچگاه قصد ماندن نداشته بخواهید بماند
.
.
.
.
اس ام اس خداحافظی غمگین
خداحافظ، تو اي همپای شب هاي غزل خوانی
خداحافظ، به اتمام آمد این دیدار پنهانی
خداحافظ، بدون تو گمان کردی که می‌مانم
خداحافظ، بدون من یقین دارم که میمانی
.
.
.
.
اس ام اس خداحافظی عاشقانه
در آن هنگام که برای تو آرزوی خوشبختی کردم
فرسنگ ها از من دور شدي و من
واقعیت را با طعم درد چشیدم
آموختم که تقدیر در مسیر خیالات من نیست
خوشبختی تو
جایی هست در دورترین نقطه سرنوشت من
عزیزترینم خداحافظ