"> اس ام اس عاشقانه و رمانتیک این هفته

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس عاشقانه و رمانتیک این هفته

اس ام اس عاشقانه و رمانتیک این هفته

اس ام اس عاشقانه و رمانتیک این هفته 

پیامک ها و اس ام اس هاي زیبای عاشقانه و احساسی روز برای شما که به دنبال برترین جمله هاي رمانتیک هستید. در زیر دیدن نمایید.

 

اي مرد بدان 

خیانت که شاخ و دم ندارد

لازم نیست جسمت

به دیگری بخورد

وقتي زن با عشق تو

بخوابد و بیدار شود 

و توحواست نباشد

باید بدانی یک خائنی…

 

اس ام اس عاشقانه و رمانتیک این هفته

اس ام اس هاي عاشقانه و جذاب 

 

بی‌توجهی رفتاری و عاطفی  به زن حتی از درگیری لفظی و فیزیکی ازار دهنده تر هست و زن رانسبت به مرد سرد میکند.

زن همچون گلی هست و باید به او دقت کرد

 

اس ام اس عاشقانه و رمانتیک این هفته

متن عاشقانه 

 

برای عشق‌تان بجنگید

گذشته از این که دیر بشود

اگر ادعای

دوست داشتن دارید،

برای تصرفِ مساحتِ

پیراهنش برای مرز حلقه

آغوشش بجنگید! 

دفاع از  “حق‌تان”

برای «عشق»

دفاعِ مقدس هست

 

اس ام اس عاشقانه و رمانتیک این هفته

اس ام اس هاي عاشقانه باحال

 

به راحتي خود را 

در ارتباط رها نكنيد

داشتنِ هر آدمي

بهايي دارد

بگذاريد بهايتان را بپردازد

خودتان را مفت از دست ندهيد

وقتي راحت وارد شويد

،مانند آبِ خوردن هم خارج ميشويد

 

اس ام اس عاشقانه و رمانتیک این هفته

اس ام اس هاي عاشقانه سنگین

 

منتظرت شدم 

نه آمدی و نه قول آمدن دادی

من که عادت کردم

فقط جانِ ‌دلم “برخی ‌روزها”

غمگین‌ترم امروز هم جمعه‌بود

از وقتی بیدار شدم

غروب بود

یک غروب دلگیرِ جمعه…

 

اس ام اس عاشقانه و رمانتیک این هفته

اس ام اس هاي عاشقانه دلتنگی

 

من فقط گاهی به تو فکر می کنم وگرنه من کجا و

عاشقی کجا! همه ي‌اش یک وابستگیِ ساده

و بی‌ارزش هست مانند کمی “فکر کردن” به تو در

روزهای معمولی‌ام از “صبح تا شب” از شب تا

زمانی‌که فکرت امان بیداری‌ام را ببُرد…

 

اس ام اس عاشقانه و رمانتیک این هفته

اس ام اس هاي عاشقانه کوتاه 

 

تو از این شهر رفته‌اي و من تمامِ

خیابان‌هایش را از

روی بی‌حوصلگی متر میکنم اما

هیچ‌کدامشان، قدر تنهایی‌ام

نمیشوند… 

 

اس ام اس عاشقانه و رمانتیک این هفته

اس ام اس هاي عاشقانه و جذاب 

 

منصفانه نیست کسی‌که آن گونه قلبت

را در هم شکسته هست 

هنوز این‌همه ي جذاب و خیره‌کننده باشد

و صورتش تنها چیزی باشد که بیش

از هرچیز در جهان

«دوست داری ببینی»

 

اس ام اس عاشقانه و رمانتیک این هفته

اس ام اس هاي عاشقانه غمگین

 

عشق دوم مهم‌تر از عشق اوله

کسی که بعد از مدت‌ها

بیاید و بتواند باورت را، اعتمادِ

از دست رفته‌ات را دوباره‌از نو

بسازد و آباد کند

دست کم از یک معجزه ندارد!

عشق دوم قطعاً مهم تر هست

 

اس ام اس عاشقانه و رمانتیک این هفته

اس ام اس هاي عاشقانه اخیر

 

‏ارتباط اي که میدونید

سرانجامی نداره شروع نکنید…

سنگ مفته،

ولی

گنجشک جون داره!!!

 

اس ام اس عاشقانه و رمانتیک این هفته

اس ام اس هاي عاشقانه

 

ماهی به آب گفت: بی تو میمیرم

آب خواست امتحانش کنه

گفت: میرم و به حرفات فکر میکنم

رفت و زود برگشت اما ماهی مرده بود!

هیچ وقت با نبودنت کسی رو امتحان نکن.

 

اس ام اس عاشقانه و رمانتیک این هفته

متن عاشقانه 

 

یاد بگیر

دستِ ارتباط در دستانِ توست

یا رهایش می کني به امانِ روزگار

یا در آغوشش می گیری

بزرگش می کني

پیرمیشوی به پایش

 

اس ام اس عاشقانه و رمانتیک این هفته

اس ام اس هاي عاشقانه و رمانتیک

 

زن، زندگیـست

و

مـرد، امنیت

و چه مفید می‌شود وقتی

مـردی تمامِ مردانگیش را خـرجِ

امنیتِ زندگیـش کُند

و چه زیبـا می‌شود وقتی

زنی تمامِ زندگیش را خرج

غرورِ امنیتش کُند …

 

اس ام اس عاشقانه و رمانتیک این هفته

اس ام اس هاي عاشقانه باحال

 

ارتباط عشقی  شما یک موجود زنده هست که برای رشد و پیشرفت نیاز به غذا دارد. برترین راه برای تغذیه آن، ایجاد تغییر در ارتباط هست. 

اس ام اس عاشقانه و رمانتیک این هفته