"> اس ام اس عاشقانه فاز جدایی غمناک

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس عاشقانه فاز جدایی غمناک

اس ام اس عاشقانه فاز جدایی غمناک

اس ام اس عاشقانه فاز جدایی غمناک 

انواع اس ام اس هاي عاشقانه و جذاب درمورد جدایی که در حالت غم انگیز میباشند. برترین و ناب ترین جملات عاشقانه را از ما بخواهید. 

 

تو رفته اي و بحران نوشیدن چای
بی تودراین منزل مهم‌ترین
مسئله خاورمیانه هست
واین احمق ها هنوز سرنفت میجنگند
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
ناله را هر چند می خواهم
که مخفی
سازمش سینه می‌گوید
من تنگ
امدم فریادکن
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
دیشب تو خواب با بارون مسابقه دادم.اون بارید و من گریه کردم..
باهاش از تو حرف زدم..اون دلتنگ خورشید شده بود و من دلتنگ تو
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
درد داشت برام خداییش
وقتی که تنها پیروزیم درزندگی جداییم بود
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
تصمیم گرفتم آنقدرسکوت کنم تادلی برایم تنگ شودافسوس که فراموش شدم
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
می ترسم کسی نه خودت را
که دوست داشتن تو را از من بگیرد
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
گفتی فراموش کردن کار ساده اي ست
تو فراموش کن
من
این ‘ساده’ ها را بلد نیستم
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺷﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﻪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
همین امروز یا فردا تو را از دست خواهم داد
چگونه بگذرم از تو بگویم هرچه باداباد ؟
مگر هر قصه ي شیرین شبی پایان نمی‌گیرد ؟
و تو آن قصه اي هستی که بی آغاز میمیرد
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
همین چند روز پیش
فکر می‌کردم
می‌توانم عاشق کسی شبیه تو شوم
از همین چند روز پیش
هیچکس شبیه تو نیست
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
او رفت؛
اما ماندنی ترین شد
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ ،
ﺍﺣﻮﺍﻝ‌ ﭘﺮﺳﯽ‌ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ !
ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺗﻮ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﺪ
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
هنوز هم نمدانم این جا چه فصلیست.
که من کال مانده ام و ب تو نمی‌رسم
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
سفید موهایم ارث پدریم نیست
از دلتنگی هایت به ارث برده ام
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
روزها
عقربه می‌شوند
بیهوده دورخودمی گردند
وپستچی ها
هیچ وقت دراین منزل رانمی زنند.
این طورکه نمیشود؛
بایدخودم بیایم
سراغت را ازماه بگیرم
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
ازیاد بردن کسی که دوسش داری مانند بیاد اوردن کسی که اصلا ندیدیش غیرممکن