پارس ناز پورتال

اس ام اس عاشقانه فاز جدایی غمناک

اس ام اس عاشقانه فاز جدایی غمناک

اس ام اس عاشقانه فاز جدایی غمناک 

انواع اس ام اس هاي عاشقانه و جذاب درمورد جدایی که در حالت غم انگیز میباشند. برترین و ناب ترین جملات عاشقانه را از ما بخواهید. 

 

تو رفته اي و بحران نوشیدن چای
بی تودراین منزل مهم‌ترین
مسئله خاورمیانه هست
واین احمق ها هنوز سرنفت میجنگند
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
ناله را هر چند می خواهم
که مخفی
سازمش سینه می‌گوید
من تنگ
امدم فریادکن
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
دیشب تو خواب با بارون مسابقه دادم.اون بارید و من گریه کردم..
باهاش از تو حرف زدم..اون دلتنگ خورشید شده بود و من دلتنگ تو
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
درد داشت برام خداییش
وقتی که تنها پیروزیم درزندگی جداییم بود
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
تصمیم گرفتم آنقدرسکوت کنم تادلی برایم تنگ شودافسوس که فراموش شدم
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
می ترسم کسی نه خودت را
که دوست داشتن تو را از من بگیرد
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
گفتی فراموش کردن کار ساده اي ست
تو فراموش کن
من
این ‘ساده’ ها را بلد نیستم
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺷﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﻪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
همین امروز یا فردا تو را از دست خواهم داد
چگونه بگذرم از تو بگویم هرچه باداباد ؟
مگر هر قصه ي شیرین شبی پایان نمی‌گیرد ؟
و تو آن قصه اي هستی که بی آغاز میمیرد
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
همین چند روز پیش
فکر می‌کردم
می‌توانم عاشق کسی شبیه تو شوم
از همین چند روز پیش
هیچکس شبیه تو نیست
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
او رفت؛
اما ماندنی ترین شد
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ ،
ﺍﺣﻮﺍﻝ‌ ﭘﺮﺳﯽ‌ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ !
ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺗﻮ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﺪ
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
هنوز هم نمدانم این جا چه فصلیست.
که من کال مانده ام و ب تو نمی‌رسم
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
سفید موهایم ارث پدریم نیست
از دلتنگی هایت به ارث برده ام
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
روزها
عقربه می‌شوند
بیهوده دورخودمی گردند
وپستچی ها
هیچ وقت دراین منزل رانمی زنند.
این طورکه نمیشود؛
بایدخودم بیایم
سراغت را ازماه بگیرم
.
.
.
اس ام اس جدایی و کات کردن اخیر
ازیاد بردن کسی که دوسش داری مانند بیاد اوردن کسی که اصلا ندیدیش غیرممکن