"> اس ام اس غمناک فاز دپرس و افسردگی

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس غمناک فاز دپرس و افسردگی

اس ام اس غمناک فاز دپرس و افسردگی

اس ام اس غمناک فاز دپرس و افسردگی 

اس ام اس های غمگین عاشقانه وقتی که طعم شکست در عشق برای افراد در زندگی پیش می‌آید. پیامک هاي زیر را برای شما گلچین کرده ایم.

 

باد آورده را باد می‌برد قبول
اما تو که با پاهای خودت آمده بودی چرا
.
.
.
.
اس ام اس دپرسی اخیر
من آن قدر خواستمت که نخواستنت را ندیدم
تو آن قدر نخواستی که هیچ چیز از من ندیدی
.
.
.
.
اس ام اس دپرسی
بدون این که ماری در کار باشد مزه ي زهرمار را میچشم وقتی نیستی
.
.
.
.
اس ام اس دپرسی غمگین
رفاقت سیگار هم مصلحتیست!!
پول که نداشته باشی سیگار هم تنهایت میگذازد
.
.
.
.
اس ام اس دپرسی جذاب
گوش کن خاموشی ها گویا ترند..
در خموشی هاي من فریاد هاست
.
.
.
.
اس ام اس دپرسی اخیر
تنها تر از من چوجه کلاغ روی درخت کاج هست که مادرش گذشته از این که به او پرواز بیاموزد پیش چشمانش جان داد
.
.
.
.
اس ام اس دپرسی
یک عالمه اتفاق دوره ام کرده اند !!!
نه می افتند ..
نه میروند..
فقط می رقصند
.
.
.
.
اس ام اس دپرسی غمگین
به نیمکت نخستین قرارمان ..
جای تو نشسته ام تا جای خودم خالی باشد
.
.
.
.
اس ام اس دپرسی اخیر
نسلی هستیم که سخن را ار روی گوینده میفهمیم.
نه ار روی معنا
.
.
.
.
اس ام اس دپرسی خوشگل
البته کردم ذوقها از آشنائیهای او
انتقام از من کشید آخر جدائیهای او
.
.
.
.
اس ام اس دپرسی اخیر
چکار به حرف مردم دارم
زندگی من همین هست
شب که میشود سیگاری روشن می‌کنم
عاشقانه اي می‌نویسم
خیره می‌شوم به عکست
و با خودم فکر میکنم
مگر میشود تو را دوست نداشت
نه نمی‌شود
.
.
.
.
اس ام اس دپرسی
دیدنی هست
آنان که بودنت رانمی بینند
رفتنت را نامردی میدانند
.
.
.
.
اس ام اس دپرسی اخیر
دلم فریاد می خواهد!
ولی در انزوای خویش..
چه بی آزار با دیوار
نجوا می‌کنم هر شب
.
.
.
.
اس ام اس دپرسی غمگین
جنگی رخ داده بود جنگی نا برابر میان منطق و احساس
حال بعد از مدت ها آثاری از نبرد مانده هست
ترکش هایي که به قلبم خورد و پارچه تسلیم قلبم که شده
پارچه کفنم
.
.
.
.
اس ام اس دپرسی اخیر
چه ساده شکستم
به کسی که
تنها علت علاقه اش به من
غرورم بود
.
.
.
.
اس ام اس دپرسی
پایان جاده را چه کسی تعیین می‌کند جز خود ما؟
این جا پایان جاده ي من هست دیگر کم آوردم
همینجا تمامش میکنم