پارس ناز پورتال

تبلیغات

اس ام اس فلسفی با معنای عمیق

اس ام اس فلسفی با معنای عمیق

اس ام اس فلسفی با معنای عمیق 

راز حیات یه جمله بیشتر نبود
حیف ک نفهمیدیم
دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من
همین

 

_______ اس ام اس فلسفی _______

 

گاهی وقتها لازم است خیلی از راه‌ها را برویم تا متوجه شویم خیلی از درخشش‌ها کاذب است

 

______ اس ام اس فلسفی _______

 

اگر شخصی به شما گفت :
یه چیزی رو بگم؟
بگین نه
نگو چون آنموقع ممکنه بگه :هیچی ولش کن
پیشگیری بهتر از درمان است

 

تویی که مرا در حال سقوط می بینی
آیا تا به حال اندیشــیده ای که
شاید تو وارونه ایستاده ای؟

______ اس ام اس فلسفی _______

 

آرام بمان
همچون آرام اما نه آن قدرکه همه فراموش کنندکه زنده ای

 

______ اس ام اس فلسفی _______

 

خداگفت ببرینش جهنم، برگشت ونگاهی به خداکرد
خداگفت :نبرینش، اورابه بهشت ببرید
گفتند؛ چرا؟ گفت :چون اوهنوز به من امیدواراست

 

______ اس ام اس فلسفی _______

 

چهار چیزرا در زندگیت نشکن, اعتماد, قول, رابطه وقلب اینها که می شکنندصدا ندارند ولی درد زیادی دارند

 

______ اس ام اس فلسفی _______

 

گذشته هایت را فراموش کن
زیرا مانند کفش های کودکیت نه تنها در گام برداشتن یاری نمیدهند بلکه تورا از رسیدن به هدفهای بلندتر باز میدارند

 

______ اس ام اس فلسفی _______

 

خدایا تو آن مشترک مورد نظری هستی که همیشه در دسترسی

 

______ اس ام اس فلسفی _______

 

کسی که سلول انفرادی را ساخت
می دانست
سخت ترین کار انسان
تحمل خویشتن است

 

 

 

مطالب جنجالی سایت