پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

اس ام اس ناب عاشقانه اهالی دل بهمن ماه

اس ام اس ناب عاشقانه اهالی دل بهمن ماه

اس ام اس ناب عاشقانه اهالی دل بهمن ماه

اس ام اس ناب عاشقانه جدید زیبا به روز
زمان چیز عجیبیست
می دود
جلو می رود
و دوست داشتنی ترین آدم های زندگیَت را یا کهنه می کند یا عوض
بعضی ها یا تغییر می کنند یا حقیقت درونشـان مشخص می شود .

اس ام اس ناب عاشقانه جدید زیبا به روز
تو در قلب من جای داری
و خدا در قلب تو
تازه فهمیدم
راز نزدیک ترشدنم را به خدا.

اس ام اس ناب عاشقانه جدید زیبا به روز
وقتی مرورت میکنم
عاشقانه تَر فراموش میشوی
تکـرار تلخی ست
درس خاطره
بگذار مشروط شوم
از همین درسها.

اس ام اس ناب عاشقانه جدید زیبا به روز
آن حرف که از دلـت غمی بگشاید !
در صحـبت دل شڪستگان می باید !
هر شیشه که بشکند ندارد قیمت !
جز شیشه دل که قیمتش افزاید .

اس ام اس ناب عاشقانه جدید زیبا به روز
روزهایی که با تو گذشت
را نمیتوان حذف کرد !
خاطراتی که به اسم تو ثبت
شده نمـیتوان دفن کرد !
پس بگو با تنهاییت چه باید کرد .

اس ام اس ناب عاشقانه جدید زیبا به روز
سکوت کردم که غـرورم نشکند
غرورم نشکست
دلم نابود شد.

اس ام اس ناب عاشقانه جدید زیبا به روز
نفسـی نیست !
ولی قفس ها زیادن
برای در بند کردن خودی خودباخته .

اس ام اس ناب عاشقانه جدید زیبا به روز
نه این که حرفی نباشد هست خیلی هم هست .
اَما
عاشق ها می دانند !
دلتنگی به استخوان که برسد می شود
سڪـوت .

 

روزهـای بارانی را خیلی دوست دارم !
معلوم نمی شَود منتظر تاڪسی هستی یا آواره ی خیابان ها
بخار هوا مال سرماست یا دود سیگار !
روی گونه ات اشک هست یا دانه های باران .

اس ام اس ناب عاشقانه جدید زیبا به روز
تو
دور چشمانت چطور سایه انداخته ای
که خورشید
اینگونه گرفته است ؟.

اس ام اس ناب عاشقانه جدید زیبا به روز
بگیـر از من این هردو فرمانده را
دل عاشق و عقل درمانده را.


اس ام اس ناب عاشقانه جدید زیبا به روز
میبینی بزرگترین آرزوی من
چه کم حرف است °تو.

اس ام اس ناب عاشقانه جدید زیبا به روز
مظلوم تر از اونی که یاد گرفته حال خودش رو توی تنهایی پر کنه نیست.

 

 

لوازم آرایشی