"> اس ام اس های احساسی و ناب درباره عشق

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس های احساسی و ناب درباره عشق

اس ام اس های احساسی و ناب درباره عشق

اس ام اس های احساسی و ناب درباره عشق 

جمله هاي قشنگ عاشقانه و ناب، برای شما که به دنبال برترین ها هستید. می‌توانید اس ام اس هاي زیر را بخوانید و از انها لذت ببرید.

 

این همۀ بیداد را بی دال کن
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه هاي عشق
لبخند بزن آرامم کن نگاهم کن درمان میشوم لمسم کن بحبوحه می گیریم
تو همانی نیمه ي من
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه عاشق
آدمها چندان عاشق میشوند چندان هم شکست می‌خورند
اما میان این عشق ها فقظ یک‌بار دل آدم گیر می‌کند
دلت که گیرکرد شکست هم بخوری بازشکست نیست «دلدادگیست»
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه عشق
حال من مفید هست اما فوق العاده می‌شوم وقتی که تو با نگرانی در آغوشم می‌گیری و می گویي :
نه عزیز من تو مفید نیستی
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه اخیر
معنای جهان را درکسی ببین که جهان برایش بدون تو معنایی ندارد
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه عشق
باران بند آمد
ولی نبودن تو همچنان می بارد
باران بند آمد
ولی دوست داشتنت بند نمی‌آید
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه
دلم قرص هست
وقتی
مسکنم تویی
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه
مرا با خیالت تنها نگذار
خیالت اصلا به تو نرفته
مهربان نیست آزارم می‌دهد
دلم خودت را می‌خواهد
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه اخیر
برترین بغل
تقابل ته ریش و لپ نرمه
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه عشق
و عشق قیچی شد
وقتی که تو سنگ شدي
و من کاغذی بی رنگ
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه عشق
عشق همه ي وقت جوری می‌آید که تو نمی فهمی
و جوری می رودکه تمام جهان می فهمند
بد دردی هست
عاشقی
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه اخیر
یک قلم و چند صفحه کاغذ
و خداحافظی تفاهمی تو
و من و چه حرفهای ناگفته و نانوشته برای تو
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه
می‌دانی؛
اگر هنوز هم تو را آرزو می‌کنم
برای بی آرزو بودن من نیست
شاید
آرزویی زیباتر از تو سراغ ندارم
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه اخیر
برایت خواهم نوشت:
ازابهام لحظه ها
ازتردید
ازحجم مرگ آورنبودنت
ازکسانی که ردمیشوند وبوی تورامیدهند
برایت خواهم نوشت:
ازحدیث تلخ بغض هاتاابد
ازقناعت به یک خاطرهیک یاد
ازصبوری من
وجای خالی تو