"> اس ام اس های عاشقانه و احساسی این ماه

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس های عاشقانه و احساسی این ماه

اس ام اس های عاشقانه و احساسی این ماه

اس ام اس های عاشقانه و احساسی این ماه 

برترین و ناب ترین اس ام اس ها و جمله هاي عاشقانه و احساسی روز را برای شما که عاشق جمله هاي رمانتیک هستید گردآوری کرده ایم.

 

دلم یک خیابان می خواهد
که بشود درآن باتو قدم زد
جایی ک مردمش زبان مارا بلد نیستند و من ب زبان خودمانی هی بگویم :دوستت دارم و
عابران درگیر این کنجکاوی باشند که من چه میگویم که تو اینجور می‌خندی

 

اس ام اس اخیر عاشقانه ش

 

وفاداری
یک کار خود آگاهانه نیست
اگر کسی را واقعا دوست داشته باشی
خود به خود به او وفادار می‌مانی

 

.
.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه شب

 

معامله ي خوبی بود تو سر سپرده شدي من دلباخته

 

.
.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه شب

 

گیسو به باد دادی و عمرم به باد رفت
از نور دیدگان تو عشقم ز یاد رفت
داغی به دل گذاشت لبانت ز بوسه ها
کان دلخوشی ز غیر تو ز عمق نهاد رفت

 

.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه شب

 

گذشته از این که بخواهی دوستم داشته باشی خووووب نگاهم کن خوبه خوببب
مباداا چیزی از قلم بیوفتد و همان مرا از چشم تو بیندازد

 

.
.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه شب

 

چه ظریفانه هست خلقت قلب ادمی ؛
به کلامی میشکند
به لحنی میسوزد
به نگاهی جان می گیرد
و به یادی می‌ماند

 

.
.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه شب

بدون تو هیچ حتی پا هایم هم با من راه نمی‌آیند

 

.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه ش

 

آه از روز و شبی کز تو نباشد اثری
آه کین سینه ي من سوخت نیامد خبری

 

.
.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه ش

 

ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﺑﯿﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺨﻮﺍﻥ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮﺭ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﺨﻮﺍﺏ
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ

 

.
.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه ش

 

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﻢ
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺁﺭﻭﻣﻢ ﮐﻨﻪ

 

.
.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه شب

بگذار از حسادت بمیرند آنهایی که من و تو را دور از هم میخواستند بگذار بوسه هاي داغمان داغ بگذارد بر دل آنهایی که چشم مشاهده باهم بودنمان را ندارند

 

.
.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه شب

مست اگر با دست خالی راهی میخانه هست
احتمالاً در سرش یک فکر بی باکانه هست
عقل دارم اکثر از انچه لازم داشتم
هر که از دیوانگی دل می‌کند دیوانه هست

 

.
.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه شب

امروز هر چه بخندی و عاشق باشی از محبت جهان کم نمی شود
پس بخند و عاشق باش
و هر چقدر خدا را صدا کنی خدا خسته نمی‌شود
پس صدایش کن

 

.
.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه ش

 

وقتی رد پای مهربانیت را
در قلب کسی باقی بگذاری
همه ي وقت اکثر از حاضرین
حاضر خواهی بود
حتی اگر غایب باشی

.
.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه شب

 

دهان تنهایی ام آب میوفتد
برای یک قطره بودنت

 

.
.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه شب

 

سخته نبودن کنار آدمایی که حتی اگه کنارشونم باشی
دلت براشون تنگ میشه

 

.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه ش

 

برگ پاییزی
راهی ندارد جز سقوط
وقتی میداند
درخت
عشق برگ تازه اي را در دل دارد

 

.
.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه شب

گفتم که چشم نازت در خواب من نیاید
گفتا که بی ریا باش تا این غمت سر آید
گفتم خزان بریده دیگر نفس ندارد
گفتا کسی به دل عشق بی پا و سر بیاید

 

.
.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه شب

 

نمی‌دانم حقیقت خدا چیست اما نیک می دانم خدا یک احساس زیباست این
احساس خوشگل پناهت باشد

 

.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه شب

 

تمام این چند سال و اندی عمرم به کنار
من فقط به اندازه ي همان صدم هاي ثانیه اي که
در هوای عطر آغوشت نفس کشیدم زندگی کردم

 

.
.
.

 

اس ام اس اخیر عاشقانه شب

 

این سرخی لبانت آتش کشاند هستی
وان گیسوی سیاهت خاطر یه بت پرستی
وین تاب ابروانت ایوان مهر و مستی
وان چشم ناز دارت گذشته نگه که بستی