"> اس ام اس های عاشقانه تلخ و غمگین 96

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس های عاشقانه تلخ و غمگین 96

اس ام اس های عاشقانه تلخ و غمگین 96

اس ام اس های عاشقانه تلخ و غمگین 96 

انواع جمله هاي سنگین و ناراحت عاشقانه در قالب آلبوم اس ام اس برای شما که دنبال چنین اس ام اس هایي هستید حاضر شده هست.

 

دنیاهرچقدرکه کوچک باشدتو از من دورشده اي واین تمام واقعیت هاست
_______________ اس ام اس عاشقانه اخیر و ناراحت ________________
دندونی که لقه رو باید کشید
اولش درد داره
بعدش حس خالی بودن جاش چند روز رو اعصابته
بعدشم انگار نه انگار که یه روزی دندونی اونجا بوده
این درست داستان بعضی از آدمای زندگیمونه
_______________ اس ام اس عاشقانه اخیر و ناراحت ________________
نگران نباش
حال دلم مفید هست
آرام گوشه اي نشسته و رویاهایش را به خاک می سپارد
_______________ اس ام اس عاشقانه اخیر و ناراحت ________________
دیگر کسی رابه خدا نمی سپارم
انگارسلیقه ي من وخدا باهم یکیست
_______________ اس ام اس عاشقانه اخیر و ناراحت ________________
گاهی شاپرکی را از تار عنکبوت می گیري، خیلی آرام تا رهایش کنی، شاپرک میان دستانت له می‌شود
نیت تو کجا و سرنوشت کجا
_______________ اس ام اس عاشقانه اخیر و ناراحت ________________
برای قد کشیدنم
خیلی ها
کوتاه آمدند
_______________ اس ام اس عاشقانه اخیر و ناراحت ________________
وقتی کسی ولتون میکنه میره
واسه خودتون شعر نبافید
که لیاقتم و نداشت
راستگو باشید اون فقط دوستتون نداشت
_______________ اس ام اس عاشقانه اخیر و ناراحت ________________
باورت داشتم،باورم نداشته باش
زیراکه دیگراز منطق قبل اند آن اعتقادات واین اعتقادات
_______________ اس ام اس عاشقانه اخیر و ناراحت ________________
از تنهایی بمیر ولی زاپاس عشق کسی نشو غرور تنهایی باارزشتر از اینه که بازیچه بشه
_______________ اس ام اس عاشقانه اخیر و ناراحت ________________
در آینه می نگرم
دختری هست ناراحت
دارد بغض می کند
کمی دلداریش دهید
به او بگویید که همۀ چی درست می‌شود
دلش می‌خواهد کمی دروغ بشنود
آینه را پایین تر نصب کنید
به گمانم به زانو در آمد
_______________ اس ام اس عاشقانه اخیر و ناراحت ________________
به سلامتی اونی ک نیستش ولی بوی نبودنش تمام اتاقم رو پر کرده
_______________ اس ام اس عاشقانه اخیر و ناراحت ________________
بعضی افراد گریه نمی‌کنند اما از چشم هایشان معلوم هست که اشکی به بزرگی یک سکوت گوشه ي چشمشان به کمین نشسته
_______________ اس ام اس عاشقانه اخیر و ناراحت ________________
نگران نباش
حال دلم مفید هست
آرام گوشه اي نشسته و رویاهایش را به خاک می سپارد
_______________ اس ام اس عاشقانه اخیر و ناراحت ________________
اگر دلت گرفت
سکوت کن
این روزها هیچکس معنی دلتنگی را نمیفهمد
_______________ اس ام اس عاشقانه اخیر و ناراحت ________________
من از امروز و فردا می هراسم
تو گویی گم شده هوش و هواسم
خراب و مست و مجنون و غریبم
فقط آن روی ماهت می شناسم
_______________ اس ام اس عاشقانه اخیر و ناراحت ________________
احتمالا یک روز یک نفر جوری آدم را بخواهد که
خواستنش به این راحتی ها تمام نشود