پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

اس ام اس های عاشقانه سیگاری جدید

اس ام اس های عاشقانه سیگاری جدید

اس ام اس های عاشقانه سیگاری جدید

پیامک ها و اس ام اس های عاشقانه سیگاری و تنهایی جدید برای کسانی از عشق خود جدا مانده اند.

اس ام اس سیگار جدید زیبا
بعد از رفتنت
هرجایی را که بوسیده بودی
با سیگار سوزاندم.
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگار جدید عاشقانه
من و سیگار درد مشترکیم !
از هردویمان کسی خوب کام گرفت و بعد زیر پا له کرد درسـت زمانیکه به آخر رسیدیم .

¤
°
¤
°
¤
°

به سـیگار هایی که میکشم نگاه کن !
تا بفهمی بی تو من چه میکشم .

¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگاری ها جدید
رفاقـت سیگار هم الکیه !
پول ڪه نداشته باشی
سیگارم تنهات میزاره.

¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگار جدید عاشقانه
من اهل دل و چای هل و لعل نگارم
تو اهل شـب و شعر سپید و لب سیگار !
من فلسفه ی عشقم و اشراقی محضم
تو عقلگرا چون رنه و نیچه و ادگار .
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگار جدید زیبا
به سلامتی سیگار که رفیق نیمه راه نبود و تا آخـرش با ما سوخت و ساخت .

¤
°
¤
°
¤
°

اس ام اس سیگار جدید عاشقانه
سلامتی سه یار :
تنهایی
شب !
سیگار .

¤
°
¤
°
¤
°

اس ام اس سیگار جدید عاشقانه
یقه بالا میدهیم !
دستـها در جیب
سیگار به ته رسیده میان لب !
به دیـوار تڪیه میدهیم
نه که کارگاه باشیم یا عضو مافیا !
نه
بدبختیم .

¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگار جدید خفن
باران که میبارد باید آغوشی باشد !
پنجره ای نیمه باز، موسیقی و سیگار، بوی خاک، سرمای هوا
باران که میبارد بایـد ڪسی باشد از جنس تو !!
زیر یک چتر با قدم های آهسته و دود سیگار
محو یڪدیگر.

¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگاری ها جدید
جـوانی طعنه زد بر سرفه هایش !
برادر تر ڪن سیگار خود را
ولی او زیر لب آرام می گفت !!
توتون با گاز خردل فرق دارد .

 

 

لوازم آرایشی