پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

اس ام اس های عاشقانه سیگاری جدید

اس ام اس های عاشقانه سیگاری جدید

اس ام اس های عاشقانه سیگاری جدید

پیامک ها و اس ام اس های عاشقانه سیگاری و تنهایی جدید برای کسانی از عشق خود جدا مانده اند.

اس ام اس سیگار جدید زیبا
بعد از رفتنت
هرجایی را که بوسیده بودی
با سیگار سوزاندم.
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگار جدید عاشقانه
من و سیگار درد مشترکیم !
از هردویمان کسی خوب کام گرفت و بعد زیر پا له کرد درسـت زمانیکه به آخر رسیدیم .

¤
°
¤
°
¤
°

به سـیگار هایی که میکشم نگاه کن !
تا بفهمی بی تو من چه میکشم .

¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگاری ها جدید
رفاقـت سیگار هم الکیه !
پول ڪه نداشته باشی
سیگارم تنهات میزاره.

¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگار جدید عاشقانه
من اهل دل و چای هل و لعل نگارم
تو اهل شـب و شعر سپید و لب سیگار !
من فلسفه ی عشقم و اشراقی محضم
تو عقلگرا چون رنه و نیچه و ادگار .
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگار جدید زیبا
به سلامتی سیگار که رفیق نیمه راه نبود و تا آخـرش با ما سوخت و ساخت .

¤
°
¤
°
¤
°

اس ام اس سیگار جدید عاشقانه
سلامتی سه یار :
تنهایی
شب !
سیگار .

¤
°
¤
°
¤
°

اس ام اس سیگار جدید عاشقانه
یقه بالا میدهیم !
دستـها در جیب
سیگار به ته رسیده میان لب !
به دیـوار تڪیه میدهیم
نه که کارگاه باشیم یا عضو مافیا !
نه
بدبختیم .

¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگار جدید خفن
باران که میبارد باید آغوشی باشد !
پنجره ای نیمه باز، موسیقی و سیگار، بوی خاک، سرمای هوا
باران که میبارد بایـد ڪسی باشد از جنس تو !!
زیر یک چتر با قدم های آهسته و دود سیگار
محو یڪدیگر.

¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگاری ها جدید
جـوانی طعنه زد بر سرفه هایش !
برادر تر ڪن سیگار خود را
ولی او زیر لب آرام می گفت !!
توتون با گاز خردل فرق دارد .

 

 

مطالب جنجالی سایت

دختر دانشجو به خاطر تجاوز جنسی رختخوابش را با خود حمل می کند
دختر دانشجو به خاطر تجاوز جنسی رختخوابش را با خود حمل می کند
مشاهده بیشتر