"> اس ام اس های غمگین درباره حس پشیمانی

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس های غمگین درباره حس پشیمانی

اس ام اس های غمگین درباره حس پشیمانی

اس ام اس های غمگین درباره حس پشیمانی 

اس ام اس هاي خوشگل درمورد داشتن حس پشیمانی در ارتباط که ممکن هست در زندگی خیلی وقت ها سراغ ما بیاید و شاید بتوانیم با یک پیام این حس را نشان دهیم.

 

غم که نوشتن ندارد!
نفوذ می کند در استخوان هایت ،جاسوس میشود در قلبت و آرام آرام از چشم هایت میریزد بیرون
.
.
.
اس ام اس غمگین پشیمانی
من واسه این که
این انگشتا دیگه نلرزن
خیلی زحمت کشیدم .
دیگه برنگرد
.
.
.
اس ام اس غمگین جدایی
هنوز هم در مقابل نبودنت مقاومت می‌کنم و با کمری شکسته بی هیچ چاره اي لبخند می‌زنیم
و تو همچنان نباش
.
.
.
اس ام اس غمگین اخیر
کاش به جای دلم ،
دستم را میشکستی که نمک نداشت
.
.
.
اس ام اس غمگین 96
ﮔﻠﻪ ﺩﺍﺭﻡ
ﺍﺯﮐﻪ,ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ
ﺍﺯﭼﻪ,ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ .
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭﺩﯼ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ،ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﺩﻟﯿﻠﺶ ﮐﯿﺴﺖ,ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﯽ ﺣﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ..
ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ
ﺩﻟﻢ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ،
و اندکی
ارامش
.
.
.
اس ام اس غمگین پشیمانی
در هجوم لحظه هاي پوچ جدایی ، سکوت تنها یادگار با تو بودن هست
.
.
.
اس ام اس غمگین اخیر
به خودم قول میدهم که فراموشت کنم
وقتی صبح میشود تو راکه نه
ولی قولم را فراموش میکنم
.
.
.
اس ام اس غمگین 96
چقدر باید بگذرد
تا من در مرور خاطراتم
وقتی از کنار تو رد می شوم،
تنم نلرزد
بغضم نگیرد
.
.
.
اس ام اس غمگین جدایی
پیر شدنت را زمانی حس می‌کنی که قیمت شمع ها از قیمت کیک اکثر بشود
.
.
.
اس ام اس غمگین پشیمانی
امروز باورم شد که تو خسته تر از آن بودی که بفهمی دوست داشتنم را
از من که گذشت اما هرجا که هستی “خسته نباشی
.
.
.
اس ام اس غمگین اخیر
بزگتر که شدیم مداد هایمان هم تکامل یافتند وتبدیل به خودکار هاي بیرحم شدند تا یادمان دهند که
هر اشتباهی قابل پاک کردن نیست
.
.
.
اس ام اس غمگین 96
کوچه هاي کودکی ام را قدم می زنم
اما به جای دست مادرم
سیگار به دست دارم
و جای شوق کودکانه
قبل را اندوه امروز فرا گرفته
دیگر پاهایم نای رفتن ندارند
.
.
.
اس ام اس غمگین پشیمانی
ایستاده و لبخند زنان !
پایش را روی گلویم فشار می‌دهد ..
تنهایی
.
.
.
اس ام اس غمگین جدایی
حرفی نیست
فقط مینویسم
رفت
آن حسی که
تو را دوست میداشت
.
.
.
اس ام اس غمگین اخیر
ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺑﻮﺩﯼ ﻭﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ
ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻡ
ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﯿﮑﺮﺩ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺑﻮﺩﻡ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮﺩﺕ
.
.
.
اس ام اس غمگین 96
یارم از من بی سببب رنجید و رفت
گریه را دید و بر من خندید و رفت
وقت رفتن دیگر از ماندن نگفت
قصه ناگفته ها را نشنید و رفت
تشنه بودم همچو دشتی پر عطش
مانند باران بر تنم بارید و رفت
گل فراوان بود از باغ من
غنچه اي نشکفته را برچید و رفت