"> اس ام اس های ناب با موضوع به سلامتی

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس های ناب با موضوع به سلامتی

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس های ناب با موضوع به سلامتی

اس ام اس های ناب با موضوع به سلامتی 

برای اهالی دل برترین اس ام اس ها را داریم که همگی با واژه

به سلامتی شروع میشوند، در ادامه انها را بخوانید و لذت ببرید.

 

ب سلامتی اون بی سروپایی که سرپا شد اما یادش رفت کی سرپاش کرد
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی اخیر
به سلامتی اون رفیقی که خدا هیچی بهش نداده به جز مرام و معرفت
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی اخیر
به سلامتی پسری که اسم عشقش رو تو بازوش خالکوبی کرده بود
اما غافل از این که عشقش اسمش رو اشتباهی بهش گفته
.
.
.
.
اس ام اس هاي به سلامتی
به سلامتی همۀ اونایی که عشقشون هست,اما بازم دارن تو تنهایی سر میکنن,
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی
سلامتی اونایی که خوابشون پریشونه و به جای شب بخیر شنیدن

آهنگ غمگین گوش میدن و اونقدر گریه میکنن تا خوابشون ببره
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی اخیر
به سلامتی سیگارم که وقتی میبینه من تنهام….درد دارم…آتیش میگیره
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی
سلامتی اونی که گرگ بود وقتی فهمید یه بره عاشقش شده ذاتشو عوض کرد
.
.
.
.
اس ام اس هاي به سلامتی
به سلامتی خودم که از شرایط ازدواج
فقط شناسنامشو دارم
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی اخیر
ب سلامتی اونایی ک خودشون سنی ندارن ولی روزگار دلشونو پیر کرده
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی
بسلامتی دختری که
.
.
.
.
.
ولش کن دخترا همینجوری زبونشون دومتره اگه
تحویلشون بگیری که دیگه هیچ
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی اخیر
سلامتی کسی که محکوم به تنهایی
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی اخیر
سلامتی پسری که یه ماهه رفته روستا خر جمع کنه! آخه عشقش بهش گفته اگه میخوای باهات بمونم باید خرجم کنی
.
.
.
.
اس ام اس هاي به سلامتی
به سلامتی انقلاب که تهش به میدون آزادی میرسه
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی
سلامتی ما معمولیا که از پاییز و زمستون نه خاطره هاي عاشقانه اش که فقط خشکی لب و فین فین دماغش بهمون رسید
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی اخیر
سلامتی کسایی که تو خاطرمون “ابدی” هستن اما تو خاطرشون “عددی” نیستیم
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی
سلامتی بچه هاي اول خونه
چون فدا میشن تا برخی پدر و مادرا به اشتباهاتشون توی تربیت فرزند پی ببرن
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی اخیر
لحن بد و کلفتی صدایت را به رخ مادری که چگونگی صحبت کردن را به تو آموخته هست نکش مادرانه
سلامتی همۀ مادرا
.
.
.
.
اس ام اس به سلامتی
صدای خنده ي پدر و مادرم حتی غم هایم را هم می خنداند سلامتی همۀ پدر و مادرا