"> اس ام اس های ناب عاشقانه درباره چشم های زیبا

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس های ناب عاشقانه درباره چشم های زیبا

اس ام اس های ناب عاشقانه درباره چشم های زیبا

اس ام اس های ناب عاشقانه درباره چشم های زیبا 

برترین و جدید ترین اس ام اس ها درمورد چشم هاي جذاب و گیرا

را برای شما داریم که میتوانید برای طرف مقابل خود ارسال کنید.

 

تا خدا میروم!!
وقتی!
پای چشم هایت درمیان باشد عزیزم…..
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي خوشگل
به زمین بگو مرا به خود نگیرد!!
من!
ازجاذبه چشم هاي توست که نمی افتم دوستت دارم…
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي جذاب
درکنارم روز وشب بی تاب بود!
غافل از او چشم من در خواب بود!!
تا شدم بیدار و مشتاق پدر
او به خواب و چهره‌اش درقاب بود…
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي جذاب
دست هایش با من، چشم هایش در خیابان و دلش
این یکی را نمیخواهم بدانم ولی لعنت به دل هرزه ات!
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي جذاب
به چشم هایت بگو نگاهم نکنند نازنین
بگو وقتی خیره ات می‌شوم سرشان به کار خودشان باشد!!
نه که فکر کنی خجالت می کشم ها نه
حواسم نیست عاشقت می‌شوم…
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي جذاب
عشق یعنی پای معشوق سوختن!
عشق یعنی چشم را به در دوختن…
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي خوشگل
ارزش قلب به عشق و ارزش سخن به صداقت . ارزش چشم به پاکی و

ارزش دست به یاری .ارزش قدم به برداشتن و ارزش دوست به وفای اوست
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي خوشگل
گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده، نه فریاد آرامت میکند ونه سکوت ،

آنجاست که با چشم هاي خیس رو به آسمان می کنی ومیگویی خدایا تنها تورا دارم…
تنهایم مگذار
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي جذاب
استکان هاي نگاهم خستگی در می‌کنند
چای را وقتی که از چشم خودت دم می کنی…
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي جذاب
برای تو
برای چشم هایت
برای من
برای درد هایم
برای ما
برای این همۀ تنهایی
اي کاش خدا کاری کند…
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي خوشگل
چون ابری سرگردان می گرید چشم من در تنهایی
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي خوشگل
اشکی نمی ریزد کسی باران نمی‌گیرد!
در سال خشکی یک نفر هم جان نمیگیرد
وقتی که مجنون سوی صحرا رفت با من گفت:
شبهای چشم منتظر پایان نمیگیرد؟ !!
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي خوشگل
قلب تو باهرچه خوبی قهربود
نوش دارویی که گفتی زهر بود
دل که در چشم توبد افتاده هست
در نکویی شهره این شهر بود…
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي خوشگل
هیچی قشنگ تر از این نیست که!!
وقتی صبح آروم داری چشماتو باز می کني
ببنی به چشم هات زل زده
با انگشتای مردونش گونت لمس میکنه!
و میگه : صبح به خیر خانومم…
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي جذاب
تنهایم، اما دلتنگ آغوشی نیستم! خسته ام ، ولی به تکیه گاه نمی اندیشم!

چشم هایم تر میباشند و قرمز، ولی رازی ندارم!

چون مدتهاست دیگر کسی را خیلی دوست ندارم
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي جذاب
برترین آرایش ها در زندگی :
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب…
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي جذاب
راه نداره دل به دل که خیسه چشم من
اشک یعنی با سکوت شب یکی شدن
گریه می‌کنم به حال و روز بیخودم
اشک یعنی کاش عاشقت نمی‌شدم!!
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي خوشگل
آخرش یاد می‌گیری کمتر جلو چشم باشی
حتی جلو آینه
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي جذاب
چه دنیای بزرگی!!
تا چشم کار میکند جای تو خالیست…
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي خوشگل
اشک آبرویه عشقه رویه صورتم جایه تو یه آینه مونده تویه خلوتم
راه نداره دل به دل که خیسه چشم من اشک یعنی با سکوته شب یکی شدن
گریه می‌کنم به حال و روز بیخودم اشک یعنی کاش عاشقت نمی شدم
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي جذاب
چه شوری میزند دلم وقتی
در چشم دیگران
اینقدر شیرین می شوی!!
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي جذاب
امشب دوباره اومدی، تا رویاهام رنگی بشه
شاید همین خواب عمیق پایان دلتنگی بشه!
امشب دوباره اومدی تا خوابمو رنگی کنی
تا چشمهای مغرورمو درگیر بی صبری کنی!
دارم نگاهت می‌کنم ،داری ازم دل می‌بری
چشم بر نمیدارم ازت، تو از همه ي زیباتری…
#
#
#
#
اس ام اس چشم هاي جذاب
من بود او بود
خدا هم کنارمان ! و این خدا . آخ از این خدا ٬
که وقتی سماجت من و وی را می‌بیند٬!!
دست زیر چانه اش میزند و ما را عاشقانه تماشا می‌کند
و این تماشا می‌دانی یعنی چه ؟
یعنی : چشم بد
دل بد دور می‌شود
می‌رود می میرد…