پارس ناز پورتال

تبلیغات

اس ام اس های ناب عاشقانه 96 – 2017

اس ام اس های ناب عاشقانه 96 – 2017

اس ام اس های ناب عاشقانه 96 – 2017

برترین و زیباترین اس ام اس هاي عاشقانه و فوق احساسی

مخصوص را برای شما در زیر گلچبن کرده و قرار داده ایم. 

 

شعر!
صدای نفس هاي تو هست
وقتی سر بر سینه ام می‌گذاری…
&
&
&
&
اس ام اس عاشقانه 
عشق یعنی!
وقتی لیوان نداری دستشو بگیره زیر شیر که تو آب بخوری!!
&
&
&
&
اس ام اس هاي ناب عاشقانه 96 – 2017
چشم هاي تو!
فرایند اکسیژن را به همراه دارد
من از نگاه به چشمان تو!
نفس میگیرم…
&
&
&
&
اس ام اس هاي ناب عاشقانه 96 – 2017
به فکر تنهایی مباش که تنهایی خودش تنهاست
تنها به فکر کسی باش که بی تو تنهاست!
&
&
&
&
اس ام اس هاي ناب عاشقانه 96 – 2017
ﺳﮑﻮﺕ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﮐﻪ ﺭﻭ ﻟﺒﻤﻪ ﯾﻪ ﺷﺮﻡ ﮐﻪ!
ﺗﻮﻧﮕﺎﻣﻪ ﯾﻪ ﺍﺭﺯﻭ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻤﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﯾﻌﻨﯽ
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ!
&
&
&
&
اس ام اس هاي ناب عاشقانه 96 – 2017
کدامین شاخه گل را تقدیمت کنم؟!
هنگامیکه!
وجودت عطر تمامی گلهاست!
&
&
&
&
اس ام اس هاي ناب عاشقانه 96 – 2017
این روزها اکثر از همۀ وقت} شعر می‌خوانم
باید مطمئن شوم
گذشته از من تو را نسروده باشند!!
&
&
&
&
اس ام اس هاي ناب عاشقانه 96 – 2017
من از دریا نمی ترسم!
تا وقتی پیش من باشی
من سال ها گذشته در تو غرق شدم
نمردم ، فقط عاشق شدم!!
&
&
&
&
اس ام اس هاي ناب عاشقانه 96 – 2017
هرکجا حرف
حرف آرزوست
من هنوز چشم هایم را نبسته
آرزویم به اسم تو گیر می کند…
&
&
&
&
اس ام اس هاي ناب عاشقانه 96 – 2017
کمی از مرا بده
بروم کمک بیاورم
اکثر عاشقت شوم!!
&
&
&
&
اس ام اس هاي ناب عاشقانه 96 – 2017
کلامت گرم و شیرین چون ترانه ، نگاهت دلفریب و شاعرانه
منم قایق به روی موج دریا ، تویی ساحل ، تویی لطف کرانه!!
&
&
&
&
اس ام اس هاي ناب عاشقانه 96 – 2017
رفتارعاشقانه ي زن را باید از دلتنگیش فهمید!
ازشوق و بی تابیش برای دیدار!
ازحس کودکانه اش برای آغوش!
زن بی علت بهانه نمیگیرد
شاید بهانه ي دستان گرمت را دارد
که دستانش را بگیری‏!!
&
&
&
&
اس ام اس عاشقانه 96 
تو میروی
و با هر گامت
خورجین نفس هاي من ته می‌کشد…
&
&
&
&
اس ام اس عاشقانه 96 اخیر
عشق را باید از درخت آموخت که اگر از زمین جدایش کنی می خشکد!
&
&
&
&
اس ام اس عاشقانه 96 ماه
بنگر که بزرگ ترین آرزوی من چه کم حرف هست!
تو!!
&
&
&
&
اس ام اس هاي ناب عاشقانه 96 – 2017
چه صبحی میشه اون صبحی که
با صدای موبایل از خواب بیدار میشی صدات در نمیاد
ولی از پشت خط یه صدای مهربون میگه :
تنبل کوچولوی من پاشو میخوام روزمو با شنیدن
صدات شروع کنم…
&
&
&
&
اس ام اس عاشقانه 2017  
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ!
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﭼﻨﺎﻥ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﯿﻠﺮﺯﺩ!
ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ
ﻓﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ!
&
&
&
&
اس ام اس عاشقانه sms love 2017
به اندازه ي تمام یخ هاي قطب جنوب
اشک هاي منجمد دارم عزیز
کافیست فکرت در سرم طلوع کند!!
&
&
&
&
اس ام اس هاي ناب عاشقانه 96 – 2017
سرما که تنها برای زمستان نیست
تو که نیستی دلم گرم هیچ صحبتی نمی‌شود…
&
&
&
&
اس ام اس هاي ناب عاشقانه 96 – 2017
نمیخوام به جزمن دوست دار دیگری باشی
نمی خواهم برای لحظه اي حتی به فکر دیگری باشی
نمی‌خواهم صفای خنده ات را دیگری ببیند
نمی‌خواهم کسی نامش ، برلبهای توبنشیند!
نمی‌خواهم به غیرازمن بگیرد دست تودستی
نمی خواهم
کسی یارت شود در راه این هستی…

 

 

مطالب جنجالی سایت