پارس ناز پورتال

تبلیغات

افزایش اعتماد به نفس با ترفندهای مغزی

افزایش اعتماد به نفس با ترفندهای مغزی

افزایش اعتماد به نفس با ترفندهای مغزی 

برای افزایش اعتماد به نفس می توان از ترفندهای مغزی نیز استفاده کرد و برای پیشرفت دادن روحیه این کار بسیار مفید است. محققان ژاپنی فناوری جدیدی را ابداع کردند کـه امکان تقویت اعتماد بـه نفس را از طریق دستکاری مغز فراهم می کند. این تکنیک جدید کـه «واکنش هـای عصبی رمزگشایی شده» نام دارد،

 

برای اسکن، بازرسی و تشخیص عملکرد مغز در هنگام وقوع الگوهای پیچیده خاص مربوط بـه فعالیت هـای افزایش دهنده اعتماد بـه نفس بـه کار گرفته می شود.

افزایش اعتماد به نفس با ترفندهای مغزی

ژاپنی ها فناوری با امکان تقویت اعتماد بـه نفس را از طریق دستکاری مغز فراهم میکنند

 

محققان برای آزمایش کارآیی این شیوه از ۱۷ داوطلب خواستند کـه یک وظیفه شهودی ساده را انجام دهند و هربار کـه کار را با موفقیت انجام دادند و یکی از الگوهایی مرتبط با اعتماد بـه نفس شناسایی شد، بـه آنها مبلغی را بـه عنوان پاداش پرداخت کردند. بدین ترتیب اعتماد بـه نفس داوطلبان را بـه طور ناآگاهانه افزایش دادند

 

و در طول آزمایش توانستند آن دسته از الگوهای مغزی داوطلبان را کـه با افزایش اعتماد بـه نفس ارتباط مستقیم دارند، شناسایی کنند.

افزایش اعتماد به نفس با ترفندهای مغزی

محققان از روش هـای استفاده در هوش مصنوعی بهره بردند تا وضعیت اعتماد بـه نفس را تشخیص دهند

 

محققان در این تکنیک از روش هـای مورد استفاده در هوش مصنوعی بهره بردند تا بتوانند با استفاده از الگوهای مغزی، وضعیت اعتماد بـه نفس شخص را بـه طور دقیق تشخیص دهند. با وجود این، چالش اصلی استفاده بلادرنگ از اطلاعات بـه دست آمده از شناسایی الگوها بـه منظور افزایش اعتماد بنفس افراد در آینده است.

 

اعتماد بـه نفس در موفقیت در زمینه هـای مختلف زندگی از جمله فعالیت هـای سیاسی، تجاری، اقتصادی و سایر جنبه هـای زندگی روزمره موثر است و یک جنبه مهم از بیماری هـای روانی از جمله افسردگی و آلزایمر محسوب میشود.

 

 

برچسب‌ها: