پارس ناز پورتال

تبلیغات

انواع زیباترین تزیینات میوه برای کریسمس

انواع زیباترین تزیینات میوه برای کریسمس

انواع زیباترین تزیینات میوه برای کریسمس

 در شب کریسمس می توان از زیباترین اشکال میوه استفاده نمود که با طرح های کریسمس تزیین شده است و زیبا می باشد. تزیین میوه و میز شام برای کریسمس یکی از قشنگ ترین سنت ها برای شب کریسمس است. این بار با میوه های مختلف بابانوئل های خوراکی تزیین کنید.

 

بابانوئل های میوه ای یک تزیین خوشمزه برای شب کریسمس

بابانوئل یکی از اصلی ترین نمادهای کریسمس است. این بار با میوه های مختلف می توانید بابانوئل های خوراکی برای کریسمس امسال تان درست کنید.

 

تزیین میوه به شکل بابانوئل برای کریسمس

قسمت بالای توت فرنگی ها را با چاقو جدا کنید. موزها را حلقه ای ببرید. انگور را دانه کرده و تمام اینها را به شکل بالا داخل سیخ چوبی قرار دهید.برای قسمت بالای کلاه بابانوئل از مارشمالو استفاده کنید.

انواع زیباترین تزیینات میوه برای کریسمس

تزیین میوه به شکل بابانوئل برای کریسمس

 

تزیین میوه به شکل بابانوئل برای کریسمس با توت فرنگی و هندوانه

با قالب های ستاره ای هندوانه را برش دهید. موزها را حلقه ای ببرید و طبق شکل بالا ابتدا هندوانه، سپس حلقه موز، سپس توت فرنگی و در انتها مارشاملو را درون سیخ چوبی قرار دهید.

انواع زیباترین تزیینات میوه برای کریسمس

تزیین میوه به شکل بابانوئل برای کریسمس با توت فرنگی و هندوانه

انواع زیباترین تزیینات میوه برای کریسمس

انواع زیباترین تزیینات میوه برای کریسمس

تزیین میوه به شکل بابانوئل

انواع زیباترین تزیینات میوه برای کریسمس

انواع زیباترین تزیینات میوه برای کریسمس

طرز تزیین میوه برای کریسمس

انواع زیباترین تزیینات میوه برای کریسمس

تزیین میوه برای کریسمس