پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

انواع پیامک های عاشقانه شاد و زیبا

انواع پیامک های عاشقانه شاد و زیبا

انواع پیامک های عاشقانه شاد و زیبا 

بعضی ها چهره شان خیلی معمولیست، اما آنچه در قسمت چپ سینه شان میتپد دل نیست، اقیانوس محبت است
.
.
.
بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاک
بعد از آن ھمه جستجو روی نقشه ھای جھان دانستم
دستان توست ، وطن من
.
.
.
چشم های گرانت را
خرج رفتنم نکن
بی تو من
مفت هم نمی ارزم
.
.
.
پشت حرف‌های یه مرد
پشت نوازش‌ ها
سرزنش‌ ها
پشت تمام نگاه‌ های معنی‌ دار
پشت سکوتش
پشت لبخند‌ های پر از رازش
عشقیست
پنهان تر از محبت زنانه
.
.
.
تواگر ناز کنی، ناز کشیدن بلدم
ناز از چشم پر از عشوه خریدن بلدم
بوسه پنهانی و جام و من و تو، هیچ نترس
من شتر دیدن و گفتن که ندیدم، بلدم
.
.
.
اگر تنهایی ام چشم مرا بست
اگر دل از تنم افتاد و بشکست
فدای قلب پاک آن عزیزی
که در هر جا که باشد یاد ما هست
.
.
.
.
.
ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺱ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮎ ﺣﺮﻑ ﺗﻮ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ که ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ :
ﻣﮕﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻬﺖ ﻧﺮﺳﻪ
.
.
.
سکوت یعنی همان که گفتی و من گوش شد تمام وجودم،
تو رفتی و من هنوز رد پاهایت را نشان چشمان خیسم میدهم
و لبهایم که همچنان بسته اند
.
.
.
بس کن چقدر خیره به امواج می شوی ؟
دریا که مثل چشم تو زیبا نمی شود
.
.
.
مرا
جدا کن
از اهلِ زمین
دستَم را بگیر
میخو اهم ٬ در دنیایِ آرام تو
میان نفس هایت
آرام بگیرم
.
.
.
من نسیم نفساتو
خنکای بوسه هاتو
روکویرخشک لب هام
دوست دارم
.
.

.
هرچند نمیدانم خواب هایت را با که شریک میشوی
اما هنوز شریک تمام بیخوابی های من تویی
.
.
.
این پیام جهت بالا بردن کلاس شما در جمع است بعد از خواندن الکی بخند
دوستت دارم
.
.
.
از نبودنت دلگیر نیستم
از اینکه روزگاری بودی دلگیرم
.
.
.
ان را که حلال زادگی عادت و خوست
عیب هم مردمان به چشمش نیکوست
معیوب همه عیب کسان می نگرد
از کوزه همان تراود که در اوست
.
.
.
دیوار احساس من را
همه
کوتاه می پندارند
اما چه می دانند
در پس این دیوار کوتاه
زمینش عمق فراوان دارد
.
..
کنارم که هستی
خیابان ها از ماهیت می افتند
رسیدنی در کار نیست