پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

اوضاع سرپل ذهاب یک هفته پس از زلزله مرگبار

اوضاع سرپل ذهاب یک هفته پس از زلزله مرگبار

اوضاع سرپل ذهاب یک هفته پس از زلزله مرگبار 

مرکز زمین لرزه اي که نیمی از ایران را در برگرفت کرمانشاه گزارش شد و ویرانی هاي بسیاری را برای این استان و شهر سرپل ذهاب وارد آورد.  یکشنبه قبل زمین لرزه اي 7.3 ریشتری بخش هایي از غرب کشور را لرزاند و اگرچه از کردستان و کرمانشاه و لرستان گرفته تا استان تهران و خوزستان و اردبیل لرزیدنداما ستان کرمانشاه و شهر سرپل ذهاب و توابع آن بیشترین خسارت را دیدند.

 

بطوری که بیش از 470 نفر کشته و نزدیک به 10 هزار نفر زخمی شدند و برخی روستاها به طور کامل ویرانی شدند.در گزارش تصویری زیر تصویر هایي از ویرانه هاي به جا باقیمانده و وضعیت زمین لرزه‌دگان سرپل‌ذهابیک هفته بعد از وقوع زمین لرزه را دیدن میکنید.

اوضاع سرپل ذهاب یک هفته پس از زلزله مرگبار

اوضاع سرپل ذهاب یک هفته پس از زلزله مرگبار

اوضاع سرپل ذهاب یک هفته پس از زلزله مرگبار

اوضاع سرپل ذهاب یک هفته پس از زلزله مرگبار

اوضاع سرپل ذهاب یک هفته پس از زلزله مرگبار

زمین لرزه کرمانشاه شدید

اوضاع سرپل ذهاب یک هفته پس از زلزله مرگبار

کشته هاي زمین لرزه سرپل ذهاب

اوضاع سرپل ذهاب یک هفته پس از زلزله مرگبار

زمین لرزه کرمانشاه و مردم

اوضاع سرپل ذهاب یک هفته پس از زلزله مرگبار

زمین لرزه کرمانشاه

اوضاع سرپل ذهاب یک هفته پس از زلزله مرگبار

زمین لرزه سرپل ذهاب

اوضاع سرپل ذهاب یک هفته پس از زلزله مرگبار

وضعیت سرپل ذهاب یک هفته پس از زمین لرزه مرگبار 

 

Loading...
دختر دانشجو به خاطر تجاوز جنسی رختخوابش را با خود حمل می کند
دختر دانشجو به خاطر تجاوز جنسی رختخوابش را با خود حمل می کند
مشاهده بیشتر