پارس ناز پورتال

تبلیغات

با آغاز فصل بهار و سال نو شکرگزار خداوند باشیم

مجموعه : مذهبی
با آغاز فصل بهار و سال نو شکرگزار خداوند باشیم

با آغاز فصل بهار و سال نو شکرگزار خداوند باشیم 

 توجه به خداوند و نعمت های او در روی زمین می تواند ما را خشنود کند و احساس آرامشی در قلب ما ایجاد کند. مخصوصا در ابتدای سال نو. همان طور كه مي‌دانيم جهان ما جهان ارتعاشات است. صوت هم ارتعاش است و ارتعاش‌هاي هماهنگ مي‌توانند بر هم تاثير بگذارند، همچنين انرژي‌هاي مشابه مي‌توانند همديگر را جذب كنند.

 

سال‌ها پيش آلبرت انيشتين ثابت كرد كه همه چيز در اين دنيا، انرژي است. حتي ما هم انرژي هستيم و درست مانند فركانسي در حال ارتعاشيم. افكار، احساسات و باورها و شرايط ما ارتعاش و فركانس انرژي ما را تعيين مي‌كنند. زماني كه حواس خود را بر شكرگزاري متمركز مي‌كنيم، وقتي درباره شكر كردن فكر مي‌كنيم

 

آن را بر زبان مي‌آوريم و از ته دل نسبت به نعمت‌هايي كه خداوند به ما عطا كرده حس قدرشناسي داريم، در واقع فركانس انرژي خود را به يكي از قوي‌ترين و بالاترين فركانس‌هاي موجود، رسانده‌ايم. راندا برن در كتاب راز شكرگزاري مي‌گويد هر شكرگزاري، انرژي مشابه آن شكرگزاري را به سمت خود جذب مي‌كند. بنابراين وقتي كسي شاكر نعمت‌هاي خداوند است،

 

انرژي مشابهي را به سمت خود مي‌كشاند. به عبارت ديگر، او انرژي‌هايي را كه مشابه آن است، تحت نفوذ خود مي‌آورد و همه آن چيزهاي خوب هم ارتعاش را فراخواني مي‌كند. برعكس، اگر كسي ناشكري كند در بحبوحه احساس ناشكري، افكار و احساساتي را از خود ساطع مي‌كند كه آنها هم به نوبه خود،

 

چيزهاي بيشتري را كه نسبت بدان‌ها ناسپاس است جذب مي‌كند! راندا برن مي‌گويد براي مثال اگر كسي اتومبيل جديدي بخواهد اما در مورد اتومبيل فعلي خود شكرگزار نباشد، در واقع فركانسي غالب را به بيرون ارسال مي‌كند كه مانع جذب چيز بهتر مي‌شود. همه كائنات مانند خورشيد است. خورشيد مدام در حال تابش است.

 

اگر كسي روي خود را به سمت خورشيد كند، به راحتي گرما و نور آن را احساس مي‌كند و اگر روي خود را از خورشيد برگرداند(و خود را در جايي دور از آن حبس كند) بديهي است كه ديگر تاثيرات حيات بخش آن را دريافت نخواهد كرد. وقتي هم كه انسان بر افكار و احساسات شكرگزاري تمركز مي‌كند، در واقع روي به سويي كرده است كه تمام نعمت‌ها

 

وجود دارد و به سمت او مي‌تابند. اما اگر فقط از ته دل، شكايت و سرزنش، انتقاد و حسادت كند گويي به نعمت‌ها پشت كرده و دريافت تابشي هم در كار نخواهد بود. به همين دليل، وقتي شما بابت هر آنچه مي‌خواهيد به زندگي‌تان وارد شود شكر كنيد در واقع فركانسي را مبني بر اين كه اين‌ها را از قبل داشته‌ايد وارد كائنات مي‌كنيد.

 

قانون جذب (كه طبق آن ارتعاشات هماهنگ با شما به سمت‌تان كشيده مي‌شود) متوجه نمي‌شود كه شما چيزي را صرفا تجسم و تصور مي‌كنيد يا آن چيز واقعيت دارد، بنابراين همان را به سمت شما مي‌كشاند و به همين سادگي نعمت‌ها و بركات جديد وارد زندگي‌تان خواهند شد.

 

 

این مرد هیچ رابطه جنسی با خانمش نداشت همسرش آلت تناسلی او را برید
این مرد هیچ رابطه جنسی با خانمش نداشت همسرش آلت تناسلی او را برید
مشاهده بیشتر