پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

در این مطلب تصویری می خواهیم با طرح های جالب و عجیب ترین برج های بزرگ دنیا شما را آشنا کنیم. پس تا انتها همراه ما باشید.

 

Elephant Building, Bangkok, Thailand
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

Castalia, The Hague Netherlands
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

Umeda Sky Building, Osaka, Japan
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

Abraj Al-Bait Towers, Mecca
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

Aqua, Chicago
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

Tianzi Hotel, Langfang, China
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

Robot Building, Bangkok, Thailand
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

AlDar Headquarters, Abu Dhabi
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

Antilia building, Mumbai, India
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

Fake Hills, Beihai, China
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

Lippo Centre, Hong Kong
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

Sutyagin House, Arkhangelsk, Russia
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

Cell Phone Building, Kunming, China
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

Marina City, Chicago
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

Porsche Design Tower, Miami
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

Tour Triangle, Paris
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

Cross Towers, Seoul, South Korea
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

Tower Infinity, Seoul, South Korea
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

Full Moon Tower, Baku
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

Phoenix Towers, Wuhan, China
با عجیب ترین برج های بزرگ دنیا آشنا شوید

 

 

Loading...
مردهایی که آرایش می کنند و به شهرت می رسند | 8 میلیون فالوور
مردهایی که آرایش می کنند و به شهرت می رسند | 8 میلیون فالوور
مشاهده بیشتر