"> با چه زنانی ازدواج نکنیم؟ (دور ازدواج با این زنان را خط بکشید)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

با چه زنانی ازدواج نکنیم؟ (دور ازدواج با این زنان را خط بکشید)

با چه زنانی ازدواج نکنیم؟ (دور ازدواج با این زنان را خط بکشید)

با چه زنانی ازدواج نکنیم؟ 

با چه زنانی ازدواج نکنیم؟ ازدواج یکی از مهمترین بخش های زندگی ما می باشد، گاهی به خاطر یک تصمیم اشتباه محکوم به شکست سنگینی می شویم که جبران آن می تواند خیلی سخت باشد. قدم اول برای یک ازدواج موفق شناخت طرف مقابل است، کسی کنار او احساس سازش و آرامش داشته باشیم. در ادامه این مقاله مواردی را ذکر می کنیم که ازدواج با آنها ممکن است با شکست همراه باشد.

 

زنان مدپرست و ظاهربین

با زنان مدپرست و ظاهربین (به اصطلاح خودمان: قیافه پرست) ازدواج نکنید. به این زنان (مغز کوچک) می گویند زیرا که از زندگی و سختی هایی که دارد هیچ چیزی نمی دانند. آنها در شرایطی بزرگ شده اند که همه چیز در اختیارشان بوده و این شرایط برای آنها تبدیل به یک عادت شده است. این زنان تحمل سختی های کوچک زندگی را هم ندارند و به راحتی شما را ترک می کنند.

با چه زنانی ازدواج نکنیم؟ (دور ازدواج با این زنان را خط بکشید)

زنان مدپرست همه چیز را در ظاهر می بینند، ممکن است چند روزی با شما باشند اما مطمئن باشید اگر فردی بهتر از شما به زندگی او پای بگذارد، او دیگر به شما وفادار نیست. آنها عاشق توجه هستند و توجهات اطرافیان شان هم باعث شده نسبت به همه چیز غیر از ظاهر، بی تفاوت باشند. زنان مدپرست و ظاهربین همیشه در حال تعریف از خود هستند و گزینه مناسبی برای ازدواج نمی باشند.

 


 

زنان عشوه گر

با چه زنانی ازدواج نکنیم؟ (دور ازدواج با این زنان را خط بکشید)

حتما زنان عشوه گر و اغواگر را در اطراف تان دیده اید، کسانی که با همه گرم می گیرند و همیشه در حال عشوه گری هستند. دور ازدواج با این زنان را خط بکشید زیرا که آنها این عادت را تا آخر عمر به همراه دارند و نمی توانند نسبت به زندگی مشترک وفادار باشند.

 


 

زنانی که خودخواه و مغرور هستند

با چه زنانی ازدواج نکنیم؟ (دور ازدواج با این زنان را خط بکشید)

با زن خودخواه، خودپرست و مغرور ازدواج نکنید. آنها فکر می کنند مخلوق برتر خداوند هستند و همیشه مشغول حکم دادن می باشند. برای آنها اهمیتی ندارد که چه چیزی درست است و چه چیزی غلط، آنها فقط به فکر خود و خواسته هایشان هستند. شما نمی توانید با این دسته از زنان سازش داشته باشید زیرا آنها همیشه حرف خودشان را می زنند حتی اگر به قیمت جدایی تمام شود.

 


 

زنانی که شکست عاطفی داشته اند

با چه زنانی ازدواج نکنیم؟ (دور ازدواج با این زنان را خط بکشید)

با زنی که شکست عاطفی داشته ازدواج نکنید. این زنان اغلب از عشق برباد رفته شان حرف می زنند و همیشه فردی دیگر را در ذهن دارند. آنها بعد از مدتی شروع می کنند به قیاس کردن و این رفتار می تواند همیشگی باشد، و البته اگر قصد داشتید با چنین زنی ازدواج کنید این احتمال را هم بدهید که: اگر روزی عشق از دست رفته او برگردد چه می شود؟ آیا همچنان شما را دوست دارد؟

 


 

زنان مادی گرا و پول پرست

با چه زنانی ازدواج نکنیم؟ (دور ازدواج با این زنان را خط بکشید)

با زنان مادی گرا و پول پرست ازدواج نکنید، این دسته از زنان در زندگی فقط به دنبال ثروت و مادیات هستند. اگر شخص پولداری هم با آنها زندگی کند، آنها فقط (امنیت مالی و رفاهی) می خواهند و درحقیقت عاشق مادیات شخص هستند نه خودِ او! این زنان تغییر ناپذیراند و نباید با آنها زندگی کنید.

 


 

زنانی که می خواهند کنترل کننده باشند

با چه زنانی ازدواج نکنیم؟ (دور ازدواج با این زنان را خط بکشید)

با زنان کنترل کننده (به زبان ساده: همه چیز دان) ازدواج نکنید. این زنان هرچه قدر هم ضعیف باشند همیشه در حال امر و نهی کردن هستند و فکر می کنند تمام رازهای جهان را می دانند. این دسته از زنان دیر ازدواج می کنند، دلیل این است که: آنها روحیه شکارچی دارند و به دنبال شکار می گردند، این زنان کسی را می خواهند که مدام تحت کنترل باشد.

 


 

زنانی که با شما اختلاف مذهبی و اعتقادی دارند

با چه زنانی ازدواج نکنیم؟ (دور ازدواج با این زنان را خط بکشید)

اختلافات مذهبی، فرهنگی و اعتقادی بین تمام انسان ها مرز کشیده اند. حال تصور کنید که همسر شما این اختلافات را دارد، چگونه می توانید با او سازش داشته باشید؟ بعضی ها فکر می کنند این دسته از زنان بعد از ازدواج تغییر می کنند اما حقیقت دقیقا برعکس است و این زنان هیچوقت تغییر نمی کنند.

 

اختصاصی از بخش نکات طلایی ازدواج مجله پارس ناز