"> بدن این پسر آهن ربای قوی است

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

بدن این پسر آهن ربای قوی است

بدن این پسر آهن ربای قوی است

بدن این پسر آهن ربای قوی است 

یکی از عجایبی که برخی مواقع دیده می شود بدن هایی است که خاصیت آهن ربایی دارند و به راحتی وسایل فلزی را به خود جذب می کنند. «ارمان» کودک 5 ساله‌ای که در یکی از روستای بوسنی و هرزگوین زندگی می‌کند،‌ هنگام تماشای تلوزیون متوجه خاصیت آهن‌ربائی خود شد.
بدن این پسر آهن ربای قوی است
 به گزارش پارس ناز این کودک به راحتی می‌تواند قاشق، چنگال، کارد و سکه را به قفسه سینه خود جذب می‌کند و این روزها به یک ابر قدرت مغناطیسی تبدیل شده است.
بدن این پسر آهن ربای قوی استپزشکان ارمان را معاینه کردند و بعد از انجام یک سری آزمایشات و سونوگرافی‌ها، او را کاملا سالم و بدون هیچ مشکل جسمی خطاب کردند.
بدن این پسر آهن ربای قوی استبه گفته پزشکان، ارمان تنها یک ویژگی اضافه‌تر نسبت به بقیه دارد که جای نگرانی ایجاد نمی‌کند.«محمد سومبل» کودک 9 ساله ترکیه‌ای نیز مانند ارمان بدن مغناطیسی دارد که باورپذیری آن برای مردم مشکل است.
بدن این پسر آهن ربای قوی استمحمد سومبل می‌گوید: « وقتی عصبانی می‌شوم، قدرت آهن‌ربائی‌ام بیشتر می‌شود».