پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

برترین دیالوگ های زیبا و ماندگار تاریخ سینما (23)

مجموعه : اخبار سینما
برترین دیالوگ های زیبا و ماندگار تاریخ سینما (23)

برترین دیالوگ های زیبا و ماندگار تاریخ سینما (23)

دیالوگ هایی که در فیلم ها گفته می شوند ممکن است تاثیر زیادی داشته باشند و قطعه هایی از آن ها در تاریخ سینما ماندگار شوند. سخنوري يکي از ارکان ادبيات ایران و جهان است و نغزگويي و جمله های تاثیر گذار دو بن مايه اصيل در زبان محاوره تمامی ملل هستند.

 

با توجه به همين اصل يکي از پايه‌هاي ماندگاري فيلم هاي سينمايي و مجموعه‌هاي تلويزيوني را بايد در ديالوگ‌هايي جستجو کرد که در حافظه تاريخي مخاطبانشان نقش بسته‌انددر این مطلب با گزیده ای از ديالوگ‌هاي ماندگار سينمای جهان و ایران و همچنین سریال های تلويزيونی اشاره مي‌کنم.

برترین دیالوگ های زیبا و ماندگار تاریخ سینما (23)

برترین دیالوگ های زیبا و ماندگار تاریخ سینما (23)

برترین دیالوگ های زیبا و ماندگار تاریخ سینما (23)

برترین دیالوگ های زیبا و ماندگار تاریخ سینما (23)

برترین دیالوگ های زیبا و ماندگار تاریخ سینما (23)

برترین دیالوگ های زیبا و ماندگار تاریخ سینما (23)

برترین دیالوگ های زیبا و ماندگار تاریخ سینما (23)

برترین دیالوگ های زیبا و ماندگار تاریخ سینما (23)

برترین دیالوگ های زیبا و ماندگار تاریخ سینما (23)

برترین دیالوگ های زیبا و ماندگار تاریخ سینما (23)

برترین دیالوگ های زیبا و ماندگار تاریخ سینما (23)

برترین دیالوگ های زیبا و ماندگار تاریخ سینما (23)

برترین دیالوگ های زیبا و ماندگار تاریخ سینما (23)

برترین دیالوگ های زیبا و ماندگار تاریخ سینما (23)

برترین دیالوگ های زیبا و ماندگار تاریخ سینما (23)