پارس ناز پورتال

تبلیغات

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید 

مردانی با سبیل های خاص که توانستند خود را در عرصه های گوناگون نشان دهند و برای مردم به یاد ماندنی شوند. عقیده بسیاری از آقایان این است که سبیل داشتن نشانه مردانگی می باشد. ما در این پست عکس هایی از افرادی که سبیل دارند گذاشته ایم. مدلهای مختلفی ازسبیل را در این پست به نمایش گذاشته ایم.عکس هایی از معروفترین سیبیل های جهان در این پست آمده است

 

برخی از آقایان داشتن سبیل را نشانه غرور و مردانگی می دانند و بعضی دیگر حتی با سبیل های خاص شان شناخته می شوند! در این مطلب به شخصیت هایی که سبیل های آنها جرئی جدایی ناپذیر از شهرتشان محسوب می شود، اشاره می کنیم.

 

برخی از آقایان داشتن سبیل را نشانه غرور و مردانگی می دانند و بعضی دیگر حتی با سبیل های خاص شان شناخته می شوند! در این مطلب به شخصیت هایی که سبیل های آنها جرئی جدایی ناپذیر از شهرتشان محسوب می شود، اشاره می کنیم.

 

ران برگندی

گروچو مارکس

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

جان واترز

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

کلارک گیبل

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

والتر کرونکیت

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

برت رینولدز

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

ادی مورفی

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

تام سلک

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

چارلی چاپلین

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

هالک هوگان

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

آلبرت اینشتین

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

استیو هاروی

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

تئودور روزولت

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

روبرت گولت

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

سالوادور دالی

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

رولی فینگرز

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

مارک تواین

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

فردریک نیچه

برترین سبیل های ماندگار تاریخ را بشناسید

 

 

مطالب جنجالی سایت