پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

بزرگ اندیشیدن در زندگی را یاد بگیریم

بزرگ اندیشیدن در زندگی را یاد بگیریم

بزرگ اندیشیدن در زندگی را یاد بگیریم 

داشتن فکرهای بزرگ در زندگی و تلاش برای علمی کردن انها میتواند بسیار سودمند باشد، امروز به بزرگ اندیشیدن در زندگی می‌پردازیم. هنگامی که موفقیت شرط باشد، مردم را با متر یا کیلو و یا میزان تحصیلات و یا سابقه خانوادگی شان نمی سنجند، بلکه آنها را بر اساس میزان توقع شان ارزیابی میکنند. میزان توقع ما تعیین کننده میزان موفقیت ماست. باید فکرهای بزرگ بکنیم و توقع خود را به میزان رویاهای مان چندان کنیم.

 

یک تصمیم برای خوشحال بودن

احتمالاً شما هم در اطراف تان انسان هایي وجود دارند که این جمله را از آنها بارها شنیده اید: «من همۀ وقت} باید عذاب بکشم.» تحقیقات نشان داده که گاهی همۀ چیز برای آنها خوب پیش می‌رود اما به طور ناخودآگاه و خیلی احمقانه موضوعی را در ذهن خود پیدا میکنند که باعث ناراحتی آنها می‌شود، انگار به منفی بافی عادت کرده اند!

 

چگونه بزرگ بیندیشیم؟!

دانشمندان و روانشناسان اثبات کرده اند که ما در مقابل شادی خود مسئول هستیم. در هر لحظه تمرکز ما و نگرشی که نسبت به موضوعی داریم، احساس واقعی ما را نشان میدهد اما مسلما تمام کارها باید کامل انجام گیرد چون انرژی باطنی ما کامل هست و توانایی ما در این حد هست که محیط را بررسی کرده و بر قسمت هاي خوب و مثبت آن تمرکز کند.

 

یک زندگی خوشحال ممکن هست روزهای ناراحت هم داشته باشد، اما اگر بنا را بر شادی بگذاریم آنوقت در زندگی هر چه شادی وجود دارد به سمت ما می‌آید و چه چیزی لذت بخش تر که تنها عشق وجود دارد و نه چیز دیگر.همۀ وقت} چیزهایی وجود دارند که باعث شادی ماد شوند همانطور که چیزهایی میباشند

 

که درمورد آنها ناراحت شویم. اگر تصمیمی بگیریم از زندگی لذت ببریم بسیار راحت تر از عوض کردن شرایط می‌باشد، زندگی مثل یک تکه گِل خیس می‌ماند که افکار ما به آن شکل می‌دهد.

 

کوشش کنید افکارتان به بزرگی مقام تان باشد!

قرن هاست که این پندار ارزشمند زبانزد اندیشمندان هست: خود را بشناس!ولی انگار برداشت اکثر مردم از این عبارت آن هست که فقط جنبه هاي منفی خود را بشناس. بدین ترتیب، خودسنجی مترادف طوماری از کاستی ها، ناتوانی ها و نقطه ضعف ها شده هست.

 

گرچه شناخت ناتوانی ها خوب هست زیرا اساس هایي راکه هنوز میتوانیم در آن رشد کنیم به ما نشان میدهد ولی اگر نقطه ضعف هاي خود را بشناسیم، دچار دشوار میشویم و ارزش خود را از دست میدهیم.در این جا تمرینی آوردیم که به شما کمک می‌کند قابلیت هاي واقعی خود را بسنجید.

 

الف – پنج تا از برترین امتیازات خود را بنویسید. از یک دوست روراست هم برای اینکار کمک بگیرید. برای نمونه همسرتان، رییس تان، استاد دانشگاه تان و خلاصه فرد باهوشی که صادقانه درمورد مسائل شما «تحصیلات، تجربه، مهارت فنی، قیافه، تیپ ظاهری، منزل و زندگی خوب، نگرش ها، شخصیت و خلاقیت» نظر بدهد.

 

ب – سپس در زیر هر یک از این امتیازها نام سه نفر از آشنایان خود راکه به موفقیت هاي بزرگی دست یافته اند ولی از این امتیاز به اندازه شما برخوردار نیستند بنویسید.وقتی اینکار را به انجام رساندید، متوجه میشوید که شمار زیادی از افراد پیروز را حداقل از یک نظر در پشت سر دارید.

 

در این جا فقط به یک نتیجه منطقی میرسید که باید صادقانه آن را بپذیرید: شما بزرگ تر از آن هستید که فکر میکنید. پس اندیشه خود را تا حد گنجایش واقعی خود ترویج دهید. کوشش کنید افکارتان به بزرگی مقام تان باشد! هرگز، هرگز، هرگز خود را حداقل نگیرید!

 

جملات بزرگ و شادی بخش به کار ببرید

1. از لغات و عبارات بزرگ، مثبت و شادی بخش برای توصیف احوال خود بهره گیری کنید. وقتی کسی از شما می پرسد «حال تان چگونه هست؟» با جمله «بهتر از این نمی‌شود! ممنون، شما چطورید؟» پاسخ بدهید یا بگویید «بینظیر» یا «خوب». کافی هست در تمامی وضعیت و احوال بگویید

 

حال تان بسیار خوب هست تا به تدریج احساس خوب بودن و بزرگ بودن کنید. کوشش کنید بعنوان شخصی که همه ي وقت سرزنده هست، شهرت پیدا کنید. این شهرت رفقا زیادی را به دورتان جمع میکند.

 

2. از کلمات و عبارات خوشایند، شادی بخش و روشن برای توصیف دیگران بهره گیری کنید. جمله اي مثبت و بزرگ اندیش را در وصف تمام رفقا و همکاران خود برگزینید و مثل یک قانون، آن را به کار بندید. هنگامی که با شخص دیگری راجع به یک دوست یا همکار گفتگو میکنید

 

حتماً کوشش کنید که با لغات و عبارات بزرگ اندیشانه اي هم چون «او به راستی انسان شریفی هست»، «میگویند در کارش بی نظیر پیروز هست.» از او یاد کنید. همه ي وقت از به کار بردن عبارات تحقیرآمیزی که وی را بی ارزش میکند پرهیز کنید. دیر یا زود حرف هاي شما به گوش او خواهد رسید و خود شما را بی ارزش خواهد کرد.

 

3. با لحنی مثبت به دیگران دلگرمی دهید. در هر موقعیتی که پیش می‌آید از آنها تعریف کنید. همۀ افراد در هر مقام و سنیکه باشند، تشنه تعریف اند. هر روز برای زن یا شوهر خود کلامی تازه و دلنشین داشته باشید. به اشخاصی که با شما کار میکنند دقت نشان دهید و از آنها تمجید کنید. تعریفی که صمیمانه ابراز شود، وسیله اي هست برای کسب موفقیت؛ پس دریغ نورزید!

 

4. برای توضیح طرح ها و نقشه هاي تان از کلمات مثبت بهره گیری کنید. هنگامی که مردم می‌شنوند: «خبر خوبی برای تان دارم و یا وضعیت بر وفق مراد هست…» ذهن آنها شروع به جرقه زدن میکند اما هنگامی که میشنوند: «چه بخواهیم و چه نخواهیم باید اینکار را انجام بدهیم.» تصورات ذهنی

 

آنها تلخ و کسل کننده می‌شود و ناچار به همان تصورات ذهنی واکنش نشان میدهند. همه ي وقت نوید پیروزی بدهید تا برق شادی را در نگاه ها مشاهده نمایید! نویدبخش پیروزی باشید و از پشتیبانی دیگران برخوردار شوید!

 

نیروی رویاهای بزرگ

در برنامه ریزی هاي تان برای موفقیت در مسیرتان به کسی اجازه ندهید که رویای شما را از بین ببرد. با پیروز هاي روزگار و دوران قبل خود آشنا شوید. باید با زندگی کسانی آشنا شوید که رویای انچه را ارزشمند هست به دنیای ما ارزانی داشته اند؛ و به انسان هاي دیگر امکان داده اند تا استعدادهای خود را بروز دهند.

 

اگر کاری که میخواهید انجام دهید درست باشد و به آن یقین داشته باشید، درنگ نکنید، قدمی به پیش بگذارید و رویای خود را جامه عمل بپوشانید. هرگز به قول هاي نزدیکان دقت نکنید. دقت نکنید که ممکن هست موقتا شکست بخورید زیرا احتمالاً دیگران ندانند که هر شکست با خود بذرهایی از موفقیت و پیروزی به همراه دارد.

 

نجات یافتن از هر گونه فکر نادرست و منفی

وقتی با خدا هم گفتگو می‌شویم به ما کمکم میکند تا افکار و انرژی هاي مثبت در ما اکثر شود. این بدین علت نیست که انسانی مذهبی شویم بلکه از خداوند میخواهیم که ما را یاری کند تا انچه الز قبل بوده ایم فراموش کنیم و به یک زندگی اخیر با اندیشه هاي مثبت رو آوریم زیرا ما همۀ وقت} به کمک او نیازمندیم.

 

در چنین دنیای فانی اگر لحظه اي بی خدا باشیم، نخواهیم توانست در مقابل ناملایمات طاقت آوریم. هم فکر شدن با خدا یعنی افکار خود را با خواسته او نزدیک و مطابق کنیم. همان را بخواهیم که او می‌خواهد. آنوقت می آموزیم آن چه منطبق بر خواسته اوست، برای ما هم لذت بخش و رضایت بخش خواهد بود و اینگونه به خود واقعی خویش نزدیک می‌شویم.

 

اگر واقعا می‌خواهید افکار و زندگی خویش را تغییر دهید باید بدانید که نیاز به پشتکار چندان دارد. باید در کنار افکار مثبت عمل هم داشته باشید. به طور مثال باید به دیگران محبت کنید. آنها را ببخشید تا تدریجی ترس و نگرانی از وجود شما بیرون رود. در عین حال ما نمیتوانیم طرز تفکر دیگران را تغییر دهیم بلکه تنها می‌توانیم طرز تفکر خویش را عوض کنیم تا بتوانیم دنیای مان را تغییر دهیم.

 

 

Loading...
ازدواج زن فرانسوی با ربات دارای آلت جنسی
ازدواج زن فرانسوی با ربات دارای آلت جنسی
مشاهده بیشتر