پارس ناز پورتال

تبلیغات

بهترین اس ام اس احساس خوشبختی

مجموعه : اس ام اس جدید
بهترین اس ام اس احساس خوشبختی

بهترین اس ام اس احساس خوشبختی 

خوشبَـختی تعداد کسانی نیست که تورا احاطه کرده اند !

خوشبـختی تعداد دست هایست که هنگام سختی بـه سمت تو گشوده میشوند
خوشبـختی یعنی؛ !
وقتی خسته از سر کار میرسه خونه
تا اومد جلـو اول بـگی: گل یادت رفت بـاز !
اون هم بـگه: گل که داریم تو خونه
بـگی: کجاس؟
اون هم بـغلـت کنه و بـگه: بـین بـازوهای من.
.

.

.

.

این شعر که روی دفترم کِز کرده

خاطره ای ست
که تو جا گذاشته ای
از سیاره ات نگاه کن
و جای خالی ات را لابه لای سطرهای روشنم ببین
بیا
کنارم بمان
و بدان این شعر
شعری
Selfie ست
آرمین یوسفی
.
.
.
.
اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
گوشه چشمی از نگاه خدا بـرای خوشبـختی کافیست من شما را بـه تمام نگاهش می سپارم.
.
.
.
.
.
اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
کاش خوشبـختی هم مثل
مرگ !
حق بـود.
.
.
.
.
.
اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
همین که “آرزوهایم” را خاک کردم بـه آرامش رسیدم
چه ساده بـود خوشبـختی.
.
.
.
.
.
اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
خاصیت دنیاست !
در اوج داشتن و خوشبـختی
دلـهره ی از دست دادن پر رنگ تر است .
.
.
.
.
.
اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
میدانستم رویا بـود
من و تو !
بـعید بـود آن همه خوشبـختی
حتی در تصور خدا هم نبـود !
حق داشتَ که بـرآورده نکرد .
.
.
.
.
.
اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
در زندگی هر کس بـاید یک نفر بـاشد
مرد یا زن بـودنش مهم نیست
فقط بـاید یک نفر بـاشد .
.
.
.
.
.
اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
یک آدم !
یک دوست
یک رفیق !
یک همدم
یک نفر که جویای احوالـت بـاشد !
که نگرانت بـاشد
آخَر خوشبـختی استداشتن یک دوست واقعی.
.
.
.
.
.
اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
خوشبـختی یعنی خداوند آنقدر عزیزت کند که وجودت آرامش بـخش دیگران بـاشد وتو آنقدر خوشبـختی که خدا ترا زن آفرید.
.
.
.
.
.
اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
تحمل میکنم بـی تو بـه هر سختی
بـه شرطی که بـدونم شاد و خوشبـختی.
.
.
.
.
.
اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
خوشبـختی اون چیزی نیست که کسی از بـیرون بـتونه بـبـینه
خوشبـختی اینجاست
تو دل آدمها.
.
.
.
.
اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
خوشبـختی یعنی
یکی !
تورو
بـا تموم !
مشکلـاتت
قبـول کنه