پارس ناز پورتال

تبلیغات

بهترین اس ام اس درباره زندگی شیرین

مجموعه : اس ام اس جدید
بهترین اس ام اس درباره زندگی شیرین

بهترین اس ام اس درباره زندگی شیرین 

اس ام اس زندگی خوب زیبا پیامک جدید فلسفی
آغوشت
میتواند قشنگترین
سرخط خبرها باشد
وقتی
تو
میتوانی
قشنگ ترین تیتر زندگی من باشی.
.
.
.
.
.
اس ام اس زندگی خوب زیبا پیامک جدید فلسفی
اگر میخواهی در زندگی پروانه شوی بگذار روزگار هرچه میخواهد به تو پیله کند.
.
.
.
.
.
اس ام اس زندگی خوب زیبا پیامک جدید فلسفی
دوست داشتنت همه دارایی من است!
خنده هایت گنج های زندگی من است
مهربونی هایت است ک زندگیم را بینهایت!
شیرین
میکند.
.
.
.
.
.
اس ام اس زندگی خوب زیبا پیامک جدید فلسفی
امروز با گریه به یاد خنده های دیروزم با او زندگی میکنم اما مطمئنم که فردا به این گریه ها و حماقت میخندم اما گریه را بر صورت او خواهم دید!.
.
.
.
.
.
اس ام اس زندگی خوب زیبا پیامک جدید فلسفی
نفس هایم را تند تند و پیاپی میکشم!
شاید فرجی شد و تاریخ انقضایم تمام شد
نمیدانم دیگر چگونه تاب بیاورم این زندگی لعنتی را!.
.
.
.
.
.
اس ام اس زندگی خوب زیبا پیامک جدید فلسفی
در زندگی گفتن دو چیز بسیار سخت است!
اولین سلام و آخرین خداحافظی .
.
.
.
.
.
اس ام اس زندگی خوب زیبا پیامک جدید فلسفی
چهره ات را بیاد دارم
صدایت را همین طور!
خطراتت که دیگر تمام زندگی ام شده
نامت هم آرامش بخش روحم!
تو چه ؟ اسمم را به یاد داری؟؟؟

.

.

..

.

.

.

گاهی عکسی را میسوزانیم گاهی عکس ما را میسوزاند گاهی با دیدن یک عکس ساعت ها گریه می کنیم گاهی سال ها با یک عکس زندگی میکنم گاهی برای یک عکس التماس میکنیم راستی خاطره ها با آدم چه ها که نمی کنند ؟؟.
.
.
.
.
.
اس ام اس زندگی خوب زیبا پیامک جدید فلسفی
مردانگی میخواهد
بودن در دورترین افکار دختری که!
روزها مردانه با زندگی میجنگد اما
شب ها بالشش از هق هق دخترانه خیس است
اری مردانگی میخواهـد!.

 

تـوی زندگی یه جاهایی هست!
که بعدازکلی دویدن
وایمیستی!
وسرتو میندازی پایین و میگی دیگه زورم نمیرسه.
.
.
.
.
.
اس ام اس زندگی خوب زیبا پیامک جدید فلسفی
گاهی اشتباهمان در زندگی این است که به برخی آدم ها جایگاهی می بخشیم که هرگز لیاقت آن را ندارند .
.
.
.
.
.
اس ام اس زندگی خوب زیبا پیامک جدید فلسفی
هدفم بود که هرگز نشوم عاشق کس
چون که وصف توشنیدم هدفم سخت شکست.

.
.
.
.
.
اس ام اس زندگی خوب زیبا پیامک جدید فلسفی
من ماندم و حلقه طنابی در مشت!
با رفتن تو به زندگی کردم پشت
بگذار فردا برسد می شنوی !
دیروز غروب ، عاشقی خود را.
.
.
.
.
.
اس ام اس زندگی خوب زیبا پیامک جدید فلسفی
وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم
ناگهان تو تنها قرار زندگی ام شدی .
.
.
.
.
.
اس ام اس زندگی خوب زیبا پیامک جدید فلسفی
هم اکنون که در حال نفس کشیدن هستیم ، فرد دیگری دارد نفسهای آخرش را می کشد ؛ پس دست از گله و شکایت برداریم و بیاموزیم چگونه با داشته هایمان زندگی کنیم.

 

 

مطالب جنجالی سایت