پارس ناز پورتال

تبلیغات

بهترین اس ام اس های زیبا درباره بغض و گریه

بهترین اس ام اس های زیبا درباره بغض و گریه

بهترین اس ام اس های زیبا درباره بغض و گریه 

اس ام اس های زیبا و با معنی درمورد گریه کردن و بغض هنگام دلشکستگی

را می‌توانید در آلبوم زیر دنبال نمایید و از آن بهره گیری کنید.

 

خدایا با که گویم حسرت دل راکه یک جهان سخن دارم ولی امان از بغض…

@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
اي بغض هاي لعنتی جنستان از چیست که

با هزاران آب خوردن از گلویم پایین نمی روید؟!!
میخواهم نفس بکشم لعنتی ها…
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
تمام زندگی را بغض کردم رفیق
گردنم راکه بزنی
می بیني
به جای خون
اشک تحویلت می‌دهد!!
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
بوی فراموشی گرفته ام، رنگ تنهایی را
دلشکستگی، بغض و خاموشی چیزی نیست
گمانم تاریخ مصرفم گذشتست…
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
ببار اي ابر بارونی
ببار و گونه مو تر کن
مث بغض دل ابرا
ببار این بغضو پرپر کن !!
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
بغض می کنم از ترس روزهای که سهممان از هم فقط یک یادش بخیر ساده باشد
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
بغض که کنم
حتی اگر جهان را هم بیاورن!
چیزی بجز آغوش او آرامم نمی‌کند…
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
خدایا :بت بود، بت شکن فرستادی!! من پراز بغضم، بغض شکن هم داری
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
خدا اون روزو نیاره!
تموم غرور مردونت با یه بغض قدیمی بشکنه…
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
گاهی بدون بغض و گریه و بدون داد و هوار ، باید قبول کنی فراموش شدنت را
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
خدا یقه ي سرنوشتم راآنقدرتنگ بافته اي
که نمی توانم بغض هایم رافرودهم…
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
در مقابل بی مهریهایت روزه ي سکوت گرفته ام…
فقط یک سوال؟ قورت دادن این همه ي بغض روزه ام را باطل نمیکند؟
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
بغض کن، اما نبار
خشک شو، اما نریز
دیر کن، اما بیا
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
به من حق بده
که میل به خوردن نداشته باشم
ایین بغض‌ها که
تو به خورد من میدهی
سیر سیرم می‌کند!!
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
بوی بغض میدهی تو
نبینم اشکهایت را حرام کسانی کنی که بی ارزشند
احساست را خرج آنهایی کن که قدر بدانند
روحت را اسیر آدمها نکن
این آدم ها آدمهای سابق نیستند
بوی گرگ می‌دهند ….
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
به گمانم بغض هایمان هم تولید چین میباشند
لعنتی ها هر شب میشکنند…
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
وجه اشتراک من وتو پریشانی هست.هم بغض من هم موی تو آری شانه می‌خواهند
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
دلتنگی ها
گاه ازجنس اشک اند وگاه از جنس بغض
گاه سکوت امیر اف بی می‌شوند و خاموش می‌مانند
گاه هق هق می شوند و میبارند!
دلتنگی من برای تو اما
جنس غریبی دارد…
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
خدایا
حرف دل هیچ کس رو بغض نکن
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
یک نفر میخواهم
یک نفر را میخواهم ، محکم بزند در گوشم!
بی هیچ دلیلی ، فقط بشکند این بغض لعنتی…
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
به سلامتی اونایی که میخندن،اما یک عمر بغض داشتن و هیچکس نفهمید
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
لبخندت زیباست
بخند
خنده نفس کشیدن را برای بغض سخت می کند!!
میخواهم بخندی تا نفس غصه هایت بند بیاید…
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
قد تمام غمهای جهان بغض دارم
اما آغوشی نیست برای تحمل گریه هایم!
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
از دست رفتی کاری ز دستم بر نمی‌آید
از بغض وگریه،در این ستم هم بر نمی‌آید!!
بی اذن الله این دلم را سر بریدی
با مرگ هم کاری برای این دل من بر نمی‌آید…
@
@
@
@
اس ام اس بغض و گریه
با من لج نکن بغض نفهم
اینکه خودت را گوشه ي گلو قایم کنی
چیزی را عوض نمیکند
بالآخره یا اشک می‌شوی!
در چشمانم
یا عقده در دلم…