پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

بهترین خاطرات طنز خنده دار را اینجا بخوانید

مجموعه : مطالب طنز
بهترین خاطرات طنز خنده دار را اینجا بخوانید

بهترین خاطرات طنز خنده دار را اینجا بخوانید

بچه دوستم ختنه کردنش از موقعی که بانداژ شو باز کردن میگه این زشته من این مدلی نمی خواستم یا ابر فرض ما همین اینا بودیم نمیدونستیم مدل یعنی چی خدایا عاقبت اینا رو بخیر کن…

 

 

یه سری با چند تا ار دوستام رفتیم آزمایشگاه ازمایش … بدیم دادیم بعد مسئول آزمایشگاه گفت بین صندوق حساب کنید ماهم رفتیم مسئوله گفت هزینه هر آزمایش میس شیش هزارو پونصد تومن یکی از دوستام برداشت گفت بابا کلا یه لیوان ادرار بود دیکه چه خبره آدم میر پارک یعنی دل سیر خودشو خالی میکنه صد تومن میگیرن چه خبره؟این همه تورم … کل آزمایشگاه رفت رو هوا دوستم شیک و مجلسی پونصد تومن گذاشت و رفت تازه به مسئول برگست میگه بقیش واسه خودت ابرو نداشت واسمون

 

 

کارناممون رو دادن
ریاضی شدم 18/5 مامانم میگه چرا انقد کم شدی؟
میگم مامان من شدم 18/5 کمه ایا؟
میگه من هم سن تو بودم ریاضیم همیشه 20 بود
مامان بزرگم از اون سر داد میزنه
خالی میبنده ننه یه بار نمره ریاضیش شده بود 3!!!!!!!!!!!!!1
خوب من که ترکیدم از خنده
از مادر گرامم اخرین خبری که رسیده اینکه تا نیم ساعت دیگه رسیده افق

 

 

زن عموم یه مدت بود همش میگفت اشپزخونمون کوچیکه…عموم براش یه گردنبند گرفت
.
.
.
.
.دیگه اشپزخونشون کوچیک نیست

 

 

یکی از آشناهامون بچشو ختنه کرده بود، از بچهه پرسیدیم
چیکار کردی؟
گفت بلبلمو خوشگل کردم
گفتم مگه زشت بود،
ملت همه خندیدن…

چن دیقه بعد بچهه اومد آروم در گوشم گفت
از قیافه تو خوشگل تر بود، تو جمع نخواستم ب رین م بهت.
دفه بعد فک کنی با مزه ای، جرت میدم!!