پارس ناز پورتال

تبلیغات

بهترین سخنان ماندگار از آرتور شوپنهاور

بهترین سخنان ماندگار از آرتور شوپنهاور

بهترین سخنان ماندگار از آرتور شوپنهاور 

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
کسانی که به خاطر عشق ازدواج می کنند همواره بدبخت هستند.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
عشق، همواره نیمی از توان و افکار جوانان را به خود مشغول می سازد و غایت نهاییِ تقریباً همه ی تلاشهای بشری است.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
بسیار روشن است که همه ی نویسندگان مایلند این گونه به نظر بیایند که حرفی برای گفتن دارند، در حالی که هیچ چیز در چنته ندارند. این روش را فیلسوفان موذی و دغل دانشگاهی رواج داده اند و هم اکنون در همه جا به چشم می خورد.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
اثر هیچ کس جز آن نویسنده ای که سنگ معدن نوشته ی خود را به گونه ای مستقیم از معدن ذهن خود یعنی از تامل خود استخراج می کند ارزش خواندن ندارد.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
افکار روی کاغذ بیش از ردپاهایی بر ماسه نیستند؛ راهی را که فلان شخص پیموده می توان دید، اما برای دیدن آنچه وی در راه دیده باید چشمان او را داشت.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
اولین وظیفه، گرفتن حق خود از زندگی است.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
مهمترین توشه زندگی، تسلیم شدن در برابر وقایع و حوادث ناگزیر زندگی است.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
دستاوردها به سرعت برق، یکدیگر را پشت سر می گذارند.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
ما عادت کرده ایم که شاعران را بیشتر مشغول به شرح و توصیف عشق ببینیم.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
کلمات باید چنان در کنار یکدیگر بنشینند که خواننده را وادار سازند تا به طور دقیق همان گونه که نویسنده اندیشه کرده بیندیشد.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
تنها آن که نبوغش راهنمای اوست، آن که خود می اندیشد و آن که دقیق و با طمانینه فکر می کند، قطب نمایی دارد که به وسیله ی آن راه راست را می یابد.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از او بلندتر شویم.

 

جملات و سخنان زیبا و کوتاه آموزنده آرتور شوپنهاور فلسفی و قصار
هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند و اگر برخی آثار هنری چنین بودند، در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می نمودند.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
خطایی عظیم تر از این ممکن نیست که تصور رود آنچه اخیراً نوشته شده همواره کاملتر است؛ که آنچه جدیداً نوشته شده پیشرفتی است بر آنچه پیش تر نوشته شده؛ که هر تغییری به معنای پیشرفت است.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
عشقِ مرد پس از گذشت دوره ای مشخص به طور محسوس رو به کاهش می گذارد، چنانکه تقریباً هر زن دیگری بیش از زن خودش برایش جذابیت دارد؛ مرد متمایل به تغییر است، در حالی که عشق زن پس از انتخاب به گونه ای مداوم افزایش می یابد.


جملات زیبا آرتور شوپنهاور
باید برای به زبان آوردن امور غیر معمول از کلمات معمول استفاده کرد.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
مادام که مجلات ادبی، معلومات مختصر و پیش پا افتاده ی مردمان معمولی را چاپ می کنند، به ویژه ابزار مکارانه ای برای سرقت وقت مردم زیبایی شناس هستند؛ وقتی که باید برای پیشرفت فرهنگ به شاهکارهای اصیل هنری اختصاص یابد.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
افکار هم مثل انسانها هستند؛ همواره و به دلخواه نمی آیند؛ باید انتظار کشید.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
هر چیزی که انسان برای خود آن چیز به دنبالش نباشد بی ارزش است.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
آنها که از میان اکثریت بیرون می آیند، آنها که نابغه نام می گیرند، تنها آنان والایان حقیقی نوع بشرند.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
ازدواج یعنی نصف کردن حقوق و دوچندان کردن مسئولیت ها.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
هنر، گونه ای رستگاری است؛ ما را از خواستن، یعنی درد و رنج، آزادی می بخشد و تصاویر زندگانی را دلربا می سازد.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
دانشمند آن است که چیزها آموخته؛ نابغه کسی است که از وی چیزی می آموزیم که خود هرگز از کسی نیاموخته است.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
نسبت یک متفکر با یک فیلسوفِ کتابی مانند نسبت شاهدی عینی به یک نفر تاریخدان است.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
آن کس که با سهل انگاری می نویسد، در وهله اول ثابت می کند که خودش هم ارزش چندانی برای افکارش قایل نیست

 

 

ماجرای دختری که برده جنسی شد اما خود را نجات داد
ماجرای دختری که برده جنسی شد اما خود را نجات داد
مشاهده بیشتر