پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

بهترین گلچین اس ام اس فاز عاشقانه زیبا و جدید

بهترین گلچین اس ام اس فاز عاشقانه زیبا و جدید

بهترین گلچین اس ام اس فاز عاشقانه زیبا و جدید 

اگر به دنبال جدید ترین و خفن ترین اس ام اس های عاشقانه روز هستید

می‌توانید گلچین اس ام اس هاي احساسی را در زیر مشاهده نمایید.

 

نام مرا که برلبان زیبایت جاری می کني از جواب عاجز می مانم عزیز
آخرچه بگویم؟چه خطابت کنم؟
بگویم بله عزیزم؟بله مهربانم؟بله دلبندم؟بله عشقم؟…
نه
می‌خواهم لبانی که نام من از آن بیرون می‌آید را غرق دربو سه هاي عاشقانه کنم
تنها پاسخ شایسته ات!
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
عشقم تو که نیستی
من مانده ام و چند جلد لغت نامه
که هیچکدام از واژه هایشان!
مترادف آمدنت نیستند…
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
از گل پرسیدند عشقت کیه؟از خجالت سرخ شد
از یخ پرسیدند عشقت کیه؟از خجالت آب شد
از من پرسیدند عشقت کیه؟!
با افتخار گفتم عشقم کسی هست که داره این
اس ام اس رو می خونه…
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
درسته کسی رو ندارم بهم بگه:عشقم شب بخیر،
اما بجاش یه سایه ي سر«مادر»دارم
که میگه:بچه بکپکور شدي بس که سرت تو گوشیته!!
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
در دفترچه تلفن گوشیه آدمای تنها کلمه اي بنام عشقم یافت نمیشه
سلامتی آدمای تنها…
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
اگر خنجر زنی بر من ز رویت رو نگردانم
که من دیوانه عشقم، ز خنجر دست بر ندارم !!
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
نه جایی به خاطرم تعطیل میشه
نه تو اخبار حرفی زده میشه
نه تو تقویم اسمم زده میش!
تنها اقوام چند روز سرکار نمیرند عشقم بعد از چند مدت میره
بغل دیگری رفقام موقع شام خنده هایشان شروع میشه
من تنها گورکن را خسته می‌کنم…
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
کسی آیا میداند ؟
پس از یاد گرفتن نام تو ، پس از دوستت دارم
به چه می نازد الفبا !
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
هرچه قدرم تنهایی رو دوست نداشته باشم
اما دوس دارم تو قلب عشقم تنهای تنها باشم!!
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
تا بحال یه بارم با عشقم زیره بارون قدم نزدم
ولی هزاران بار بخاطرش امیر اف بی زیره بارون تنهایی قدم زدم…
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
مراکه میشناسی
گاهی
شبیه خودم هم نیستم
فقط؛
کسی هستم
که تو را
عاشقانه دوست دارد عشقم!
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هايِ عاشقانه
عشقم
هیچ می داني زیباترین عاشقانه وقتی هست

که اسمم را با “میم” به انتها می‌رسانی؟
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
عشقم خیلی باگذشت بود
حتی از من گذشت!!
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
مرده شور
ناخونهایت را کوتاه کن بدنم زخمیست
عشقم که رحم نکرد
تو مدرا کن…
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
در راه عشق با تبسم درد می‌کشم
ولی عاشق کسی نمی شوم ک عوض عشقم دردم شود
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
طناب را به گردنم انداختند گفتند :آخرین آرزویت؟ گفتم :مشاهده عشقم
گفتند :خسته هست، تا صبح برایت طناب بافته…
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
زمانی فراموشت می‌کنم که عقلم خاموش؛نفسم قطع؛
روحم در اسمان؛ وتنم زیر خاک باشد
دوست دارم عشقم!!
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
خدایا
صبر ایوب را به رخم نکش!
من
عشقم
را در کناره…
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
عزیزم عشقم خوشگلم خوشتیپم تازه جیگرم هستم
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
عشقم با این که پیش دیگری هستی اما
من
هنوز
تو
را
مانند تمام شدن دردها و قرص هایم دوست دارم …
^
^
^
^
جدید ترین اس ام اس هاي عاشقانه
نام همسردرموبایل خانمها:
آشنایی :مردرویاهام!
ازدواج :عشقم
بعد۱ماه :جان دلم
بعد۲ماه :سایه ي سرم!
بعد۳ماه :شوهرم
بعد۱سال :آقا بالا سر
بعد۲سال :بخورو بخواب
بعد۳سال :نره غول!
بعد۴سال :لند هور
سال پنجم :مرتیکه ي نفهم بیشعور مفتخور نمک به حروم بی چشم و رو…