پارس ناز پورتال

تبلیغات

بیش فعالی کودک از عوارض تلفن همراه است

بیش فعالی کودک از عوارض تلفن همراه است

بیش فعالی کودک از عوارض تلفن همراه است 

بیش فعالی کودک مطمئنا منجر به آزار والدین خواهد شد،مواردی گذشته از بارداری میباشند که مي توانند منجر به تولد کودکان بیش فعال شوند. بدون تردید هیچ پدر و مادر از بیش فعالی کودکش استقبال نمی‌کند؛ چراکه مي داند بروز این پدیده نه تنها خبر از یک اختلال مي دهد بلکه با دردسرهای بسیاری همراه هست. حال سؤال این هست که چه شرایطی اساس ساز بروز چنین مسئله اي مي شود؟ آیا رفتارهای مادر طی بارداری بر این مقوله اثرگذار هست؟

 

کوچک ترین شکی وجود ندارد که رفتارها، عادت ها و محیط زندگی مادر در دوران بارداری نقش بسیار مهمی در افزایش یا کاهش احتمال ابتلا به این اختلال ایفا مي کند؛ اما احتمالاً متعجب خواهید شد اگر بدانید همین تلفن هاي هوشمند همه ي وقت همراه مي توانند بلای جان شما شوند. بر اساس یافته هاي به دست آمده

 

از آخرین تحقیقات انجام شده، تولد نوزادان بیش فعال از مادرانی که زمان بارداری به صورت مداوم از موبایل خود بهره گیری مي کنند بسیار اکثر از دیگران هست.به گفته دانشمندان، بیش فعالی در کودکان 5 تا هفت ساله اي که مادرشان به هنگام بارداری یک ساعت بی وقفه یا چهار بار در فواصل زمانی گوناگون از گوشی بهره گیری مي کردند 28 درصد اکثر هست

 

 به گزارش پارس ناز این در حالی هست که بروز مشکلات عاطفی و رفتاری در کودکانی مادرانشان نسبت به بهره گیری از وسایل الکترونیکی حساس بوده اند به طور چشم گیری کمتر هست. انچه موجب چنین اتفاقی مي شود، امواج الکتریسته و رادیویی هست که در موقع بهره گیری از موبایل ساطع مي شود.

 

در واقع، این سیگنال هاي الکتریکی توسط مغز و بدن دریافت مي شود و طی مکانیزمی که هنوز مشخص نیست بر جنین اثر مي گذارند. از طرف دیگر، زندگی در عصر تلفن هاي همراه هوشمند با صدها برنامه متنوع نگرانی از تولد نوزادانی با انواع اختلالات رفتاری و روانی مثل بیش فعالی را افزایش داده هست؛ چراکه امروز دل کندن از این تلفن ها به امری بسیار سخت و دوست نداشتنی تبدیل شده هست.

 

بنابراین، اگر باردار هستید و در طول روز ساعت ها مشغول بهره گیری از این دستگاه اعتیاد آور و زیبا هستید بهتر آن هست که تجدید نظری در سبک زندگی خود داشته باشید. ممکن هست همین دستگاه کوچک در آینده اي نه عمده دور آسایش را از شما بگیرد و فرزند شما را با مشکلات بسیاری رو به رو کند.