پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تست هوش جالب و سخت کاشی های رنگی

تست هوش جالب و سخت کاشی های رنگی

تست هوش جالب و سخت کاشی های رنگی 

کاشی هاي رنگی در شکل زیر معمايي برای شما ساخته اند که میتوانید در زیر آن را بخوانید و ذهن خودتان را محک بزنید. یک سطح کاشیکاری شده داریم. می‌خواهیم از بین 9 انتخاب ي داده شده, انتخاب یا انتخاب هایي که در این کاشیکاری بکار نرفته اند را مشخص کنیم.

تست هوش جالب و سخت کاشی های رنگی
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

جواب تست هوش کاشی کاری و الگوهای تکراری;
انتخاب هاي 1, 2 و 5

 

 

Loading...
a
عکسهای خفن الکسیس | بلدل بازیگر خانم آمریکایی با همسرش
عکسهای خفن الکسیس | بلدل بازیگر خانم آمریکایی با همسرش
مشاهده بیشتر