پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تست هوش حدس زدن شماره نفر بعدی

تست هوش حدس زدن شماره نفر بعدی

تست هوش حدس زدن شماره نفر بعدی 

تست هوش دیدنی درمورد فهمیدن ارتباط اعداد با تشخیص دادن شماره نفر بعدی که در صف ایستاده هست, مشاهده نمایید می‌توانید از پس آن برآیید یا خیر. چهار نفر میباشند که هر کدام یک شماره دارند. با دقت به روابطه بین اعداد, آیا می‌توانید شماره نفر پنجم را خیال بزنید…

¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤
¤¤¤¤

جواب تست هوش شماره نفر بعدی چند هست;
شماره 119 که برابر هست با 2,357,947,691 میباشد.

 

نفر اول; 11
نفر دوم; 3^11 ‎‎‎‎‎
نفر سوم; 5^11
نفر چهارم; 7^11
نفر پنجم; 9^11

 

 

Loading...
a
معرفی شاخ های اینستاگرام + آدرس صفحات و علت معروف شدن آنها
معرفی شاخ های اینستاگرام + آدرس صفحات و علت معروف شدن آنها
مشاهده بیشتر