پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تست هوش ریاضی تصویری خیلی سخت

تست هوش ریاضی تصویری خیلی سخت

تست هوش ریاضی تصویری خیلی سخت 

اگر به دنبال محک زدن هوش خود آن هم با ضریب بالا هستید می توانید از تست هوش امروز ما کمک بگیرید که حدس زدن اعداد است. 

تست هوش ریاضی تصویری خیلی سخت

به حاصلضرب بالا توجه کنید. هر یک از مربع ها و دایره ها نمایانگر ارقامی هستند. آیا می توانید حاصلضرب مذکور را رمزگشایی کنید؟توجه کنید هر یک از دایره ها نمایانگر یک رقم زوج و هر مربع، یک رقم فرد خواهد بود.
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
پاسخ معمای تصویری:

تست هوش ریاضی تصویری خیلی سخت