پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تست هوش ریاضی رابطه اعداد در مربع ها

تست هوش ریاضی رابطه اعداد در مربع ها

تست هوش ریاضی رابطه اعداد در مربع ها 

تست هوش امروز مربوط می‌شود به ارتباط اعداد که کمی سخت به نظر می‌رسد و باید هوش ریاضی خوبی برای اینکار داشته باشید. سه معادله ساده داریم و می‌خواهیم با بهره گیری از همه ي ارقام 1 تا 9 در این معادله ها بهره گیری کنیم تا تساوی ها برقرار شود. یک همانند مثال هم برای شما ذکر شده هست.

 

چند پاسخ منحصر به فرد می‌توانید پیدا کنید؟

تست هوش ریاضی رابطه اعداد در مربع هامعمای ریاضی با پاسخ

*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******

پاسخ معمای ریاضی; همه ي ارقام در سه تساوی
در این جا چند پاسخ ممکن را دیدن میکنید;
2 × 3 = 6 2 × 3 = 6
1 + 7 = 8 1 + 7 = 8
9 – 4 = 5 9 – 5 = 4

2 × 3 = 6 2 × 3 = 6
4 + 5 = 9 4 + 5 = 9
8 – 1 = 7 8 – 7 = 1

 

 

Loading...
a
لخت شدن زنان روبروی دوربین در آیرس آرژانتین + (تصاویر زنان لخت)
لخت شدن زنان روبروی دوربین در آیرس آرژانتین + (تصاویر زنان لخت)
مشاهده بیشتر