پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تست هوش جالب تشخیص دادن سلول متفاوت

تست هوش جالب تشخیص دادن سلول متفاوت

تست هوش جالب تشخیص دادن سلول متفاوت 

امروز برای شما تست هوش دشوار و همچنین سرگرم کننده ای آورده ایم شما باید گزینه متفاوت در تصویر زیر را تشخیص دهید. تعدادی سلول داریم. یکی از این سلول ها با بقیه متفاوت است و می خواهیم آن را بیابیم. به نظر شما کدام یک از این سلول ها را باید از بقیه جدا کنیم؟

تست هوش جالب تشخیص دادن سلول متفاوت

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ تست هوش: سلول متفاوت!

گزینه E

 

با کمی دقت متوجه می شویم که بقیه سلول ها، دو به دو، وارونه همدیگر هستند:

A و D

B و F

C و G

 

 

گیلان چای

Xبستن تبلیغ
فوتبال
X