پارس ناز پورتال

تصاویر بی ام و منحصر به فرد در تهران را ببینید

تصاویر بی ام و منحصر به فرد در تهران را ببینید

تصاویر بی ام و منحصر به فرد در تهران را ببینید 

بی ام و با رنگ جالب در سطح شهر تهران را مشاهده می کنید. ماشین های لوکس در شمال شهر تهران بسیار دیده می شوند و حالا ورود یک دستگاه Bmw کروم سری 4 آبی به خیابان‌های تهران را شاهد هستیم. 

تصاویر بی ام و منحصر به فرد در تهران را ببینید

تصاویر بی ام و منحصر به فرد در تهران را ببینید