پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تعبیر خواب خروس | دیدن خروس در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب خروس | دیدن خروس در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب خروس و صدای خروس 

در این بخش تعبیر خواب خروس را بررسی می کنیم. خروس در خواب نماد مردانگی، دلاوری و تکبر است، از دید معبران اسلامی تعبیر خواب خروس نشانه نعمت، ثروت، فرزند و نیکی است همان طور که پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) فرموده اند: خروس دوست من است و هنگام اقامه نماز مرا با خبر می کند. در ادامه این مطلب با تمام تعابیر مربوط به خواب خروس آشنا خواهیم شد. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

عمر ابن خطاب گفته بود:

در خواب دیدم که خروسی دو نوک به من زد، تعبیر کردم که مردی غریب مرا می کشد. سرانجام او به دست ابو لولو و به طرز دردآوری کشته شد.

 

روانشناسی خواب خروس

تعبیر خواب خروس | دیدن خروس در خواب چه تعابیری دارد؟

از دیدگاه روانشناسی دیدن خروس در خواب نشانی از تکبر و مردسالاری است، کسی که در خواب خود خروسی را مشاهده کند شخصیت مغروری دارد و دوست دارد نگاه ها را به خود جلب کند. همچنین خروس در خواب نشانه ای از شوخ طبع بودن فرد بیننده خواب می باشد. شنیدن صدای خروس  در خواب نیز بیانگر خودستایی و رجزخوانی است. دیدن خروس جنگی در خواب خبر از یک رقابت می دهد.

 


 

وب سایت فرهنگ لغت تعبیر خواب

در وب سایت Dream Interpretations Dictionary آمده: دیدن خروس در خواب خوب است زیرا که خروس فوق العاده وقت شناس است و البته بسیار شجاع و مغرور می باشد. در فرهنگ شرق خروس را نماد خوشبختی می دانند و خواب خروس را نیک می پندارند. دیدن خروس همچنین نشانه ای عدالت و صداقت درونی شماست، خروس از شما می خواهد روی این دو مورد در زندگی خود تاکید بیشتری داشته باشید.

تعبیر خواب خروس | دیدن خروس در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر خروسی وارد خواب شما شده است، باید بدانید که زمان برخاستن و موفقیت شما فرا رسیده است. اگر می خواهید کاری را شروع کنید یا اینکه وارد زندگی مشترک تان شوید همین حالا وقت آن فرا رسیده است. شما باید با اعتماد به نفس بالا و وقت شناسی دقیقی که دارید زندگی تان را پیش ببرید و مطمئن باشید که به اهداف خود خواهید رسید.

 

تعبیر خواب کشتن خروس یا گم کردن آن

تعبیر خواب خروس | دیدن خروس در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید که خروسی را کشتید یعنی در مشاجره و بحث هایی که با اطرافیان تان دارید پیروز خواهید شد. همچنین اگر خواب ببینید که یک خروس را کشتید و گوشت آن را میل کردید یعنی اتفاقات پربرکتی در زندگی شما در حال وقوع هستند. تعبیر خواب خروس در صورتی معنای بدی دارد که خروس خواب خود را گم کنید، خروس به شما حمله کند یا اینکه خروس سیاه رنگی را در خواب ببینید.

 

تعبیر خواب خروس های رنگی

خروس سفید در خواب نشانه ازدواج یا فرزند پسر است، خروس سیاه در خواب نشانه دوستان بد و ضرر زننده است، خروس قرمز نشانه قدرت و صلح و خروس های وحشی و جنگی هم نشانه ای از ثروت و مقام می باشند.

 


 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

خروس در خواب نشانه ای از خیر و برکت است، دیدن خروس به هر شکل و رنگی که باشد خبر از اتفاقات خوب می دهد.

 


 

یوسف نبی می گوید:

دیدن خواب خروس نیک است و نشان دهنده نعمت زیاد می باشد.

 


 

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب خروس | دیدن خروس در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن خروس وحشی (لاری) در خواب نشانه قناعت به داشته ها می باشد. بانگ خروس از یک ازدواج خبر می دهد و دیدن دعوای خروس ها در خواب نشانه ای از مشاجره ها در آینده ای نزدیک می باشد.

 


 

تعبیر خواب صدای خروس شنیدن

ابن سیرین می گوید: اگر در خواب صدای بانگ خروسی را شنید دلیل که در راه خیر و نیکی قدم بردارد. معبرین غربی هم اعتقاد دارند که شنیدن آوای خروس در خواب به این معناست که دیگران شما را به چشم یک دوست خوب می بینند.

 

اختصاصی از بخش تعبیر خواب مجله پارس ناز

 

مطالب جنجالی سایت