"> تعبیر خواب شانه زدن مو | شانه و شانه کردن موها در خواب چه تعبیری دارد؟

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تعبیر خواب شانه زدن مو | شانه و شانه کردن موها در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شانه زدن مو | شانه و شانه کردن موها در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شانه زدن مو 

در این بخش تعبیر خواب شانه زدن مو را بررسی خواهیم کرد. تعبیر این خواب به وضعیتی بستگی دارد که مشاهده کرده اید، نوع موها، این که موهای خودتان را شانه می کردید یا موهای شخص دیگری را و… از دید معبران مسلمان تعبیر خواب شانه زدن موها رهایی از غم و پریشانی فکر است و از نظر معبران غربی این خواب بیانگر انجام اعمال بیهوده است. در ادامه بیشتر صحبت می کنیم.

 

تعبیر خواب شانه زدن مو چیست؟

از دید علم روانشناسی خواب شانه زدن موها بیانگر پریشانی های فکری ما می باشد، اگر این خواب را دیده اید نیاز دارید تا افکارتان را ساماندهی کنید. همچنین اگر شما بیش از حد به ظاهر خود اهمیت می دهید و مدت زیادی خود را در آیینه نگاه می کنید، ممکن است در خواب خود را در حال آرایش موهای تان ببینید.

تعبیر خواب شانه زدن مو | شانه و شانه کردن موها در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب ببینید که موهای ژولیده ای دارید و سعی می کنید آنها را مرتب کنید یعنی دچار سردرگمی و عدم اطمینان شده اید. اگر موهای خود را با انگشتان تان حالت می دادید یعنی به نگرش خود نسبت به زندگی را تغییر می دهید. اگر در خواب موهای خود را شانه می کردید اما مرتب نمی شدند یعنی شما درمورد تصویر و ظاهرتان نگران هستید.

 


 

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب دید که مشغول شانه زدن موها یا ریش های خود بود، دلیل باشد که از غم و تنهایی رهایی یابد.

 


 

تعبیر خواب شانه زدن مو برای مردان

تعبیر خواب شانه زدن مو | شانه و شانه کردن موها در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر مردی در خواب ببیند که مشغول شانه زدن موهای خود است، این خواب نیکو باشد و دلالت بر آن دارد که مشکلات او خود به خود حل شوند. او به خواسته های خود در زندگی خواهد رسید.

 


 

زیگموند فروید می گوید:

شانه زدن موها در خواب می تواند نشانه ای از حسرت های درونی شما باشد. این حسرت ها می توانند فرصت های از دست رفته در زندگی باشند. اگر خواب دیدید که موهای خود را شانه می کردید و شانه شما شکست، احتمالا باید خود را برای برخی مشکلات پیش رو آماده کنید.

 


 

تعبیر خواب شانه زدن موی دختر بچه

تعبیر خواب شانه زدن مو | شانه و شانه کردن موها در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب موهای دخترتان را شانه می کردید یعنی او بخت بلندی دارد و در آینده خوشبخت خواهد شد. هرچقدر موهای او بلندتر بود، بخت او هم بلندتر می باشد.

 


 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

تعبیر خواب شانه زدن مو | شانه و شانه کردن موها در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب ببینید که موهای خود را شانه می کنید یعنی از پریشانی و تردید نجات پیدا می کنید. اگر در خواب ببینید که موهای شما بهم چسبیده و نمی توانید آنها را مرتب کنید یعنی به شخصیت و حرمت شما صدمه ای وارد می شود. اگر فقیر و بدهکاری این خواب را ببیند یعنی از فقر و بدهی نجات پیدا می کند و اگر بیماری این خواب را ببیند یعنی بزودی سلامتی خود را بدست می آورد.

 


 

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که موهای بچه خودتان را شانه می کنید یعنی خبرهای خوبی به گوش شما خواهند رسید. اگر در خواب شانه خود را گم کرده بودید یعنی ممکن است دچار نزاع و اختلاف شوید.

 


 

کتاب تعبیر خواب وانگا

تعبیر خواب شانه زدن مو | شانه و شانه کردن موها در خواب چه تعبیری دارد؟

شانه زدن موهای ژولیده در خواب بیانگر احساس شک درون ما می باشد. بی اعتمادی هایی ما نسبت به زندگی یا افراد مختلف می توانند دلیل خوبی برای دیدن این خواب باشند.

 


 

تعبیر خواب شانه زدن موی مرده

اگر در خواب موهای کسی که فوت کرده است را شانه می کردید، این خواب نشانه ای از سود و منفعت مالی می باشد. خصوصا اگر موهای او بلند و درخشان باشد. اما اگر موهای او ژولیده و کثیف باشد این خواب می تواند به این معنا باشد که خبرهای بدی به شما می رسد.

 

اختصاصی از بخش تعبیر خواب مجله پارس ناز