پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تعبیر خواب عریان و برهنه | عریان و لخت بودن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب عریان و برهنه | عریان و لخت بودن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب برهنگی | عریان و برهنه بودن در خواب چه تعابیری دارد؟

 

در این بخش تعبیر خواب برهنگی را بررسی می کنیم. خواب برهنگی و عریان بودن یکی از خواب های رایج و آزار دهنده است، تعبیر خواب برهنه بودن از طرف اکثر معبران بدست آوردن حرمت و آبرو است. البته معبران مسلمان این تعبیر را مختص انسان های نیکوکار می دانند و تعبیر آن برای کسانی که اعمال خوبی ندارند را برعکس می دانند. در آن سو معبران غربی و شرقی تعبیر دیگری برای این خواب دارند، آنها می گویند:

 

تعبیر خواب برهنه بودن | تفسیر و نشانه شناسی

برهنگی در خواب نشانه آسیب پذیری و ترس های ما در دنیای بیداری است. اما اینجا سوالی مطرح می شود: آیا برهنه بودن دیگران در خواب هم همین تعبیر را دارد؟ اگر در فضای خواب از برهنگی فرار کنیم و سعی کنیم پوششی برای بدن عریان مان پیدا کنیم، این تعبیر صادق است؟ باید بگوییم، نظرات معبران اینقدر تضاد و اختلاف دارند که نمی توانیم نتیجه گیری درستی از آنها داشته باشیم.

تعبیر خواب عریان و برهنه | عریان و لخت بودن در خواب چه تعابیری دارد؟

هر کس بسته به باورها، رسوم و البته شیوه زندگی در جامعه خود این خواب را تعبیر کرده است. بهترین راه برای رسیدن به جواب درست نشانه شناسی است، باید معنای سمبل هایی که در خواب می بینیم را بدانیم. هیچ کسی برهنه بودن را دوست ندارد، بدترین نوع احساس خجالت و شرمساری برهنه بودن خصوصا در حضور دیگران است. سه احساسِ (شرم، ترس و شک) می توانند دلایلی محکم برای دیدن خواب عریان بودن باشند.

 

مطیعی تهرانی می گوید:

تعبیر خواب عریان و برهنه | عریان و لخت بودن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر کسی در خواب خودش را عریان ببیند، مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت. اگر لباس بپوشید از گزندی در امان می مانید و اگر کسی لباسی برای شما آورد، یعنی به واسطه کمک فردی از بی آبرویی نجات می یابید. لخت شدن در خواب نشان از تمایل ما برای دیده شدن است، خودمان کاری می کنیم که بر سر زبان ها بیافتیم. دیدن افراد آشنای زنده در خواب به صورت برهنه نشان از پی بردن به رازهایی درمورد آنها است.

 

تعبیر خواب عریان بودن

تعبیر خواب عریان و برهنه | عریان و لخت بودن در خواب چه تعابیری دارد؟

برهنه بودن در خواب نشانه ترس های درونی ما می باشد، ترس افشای حقیقت هایی که پنهان می کنیم یا موقعیت هایی که درباره آنها نگران هستیم. ترس از افشای یک راز یا خصوصیات درونی که پنهان شان می کنیم، می تواند منجر به دیدن این خواب شود. در طرف دیگر، اگر ما درباره قرار گرفتن در موقعیت هایی که در پیش رو داریم نگران باشیم، ممکن است در خواب خود را برهنه و یا بی پناه ببینیم.

 

تعبیر خواب برهنه بودن همسر یا اعضای خانواده

همسر و اعضای خانواده اولین خط قرمزهای زندگی ما هستند و اشخاص مهم زندگی ما همیشه در خواب های مان حضور دارند. اگر در خواب آنها را برهنه مشاهده کنیم و شرمگین شویم در مرحله اول: باید حس بدبینی را کنار بگذاریم و در مرحله دوم: سطح توقعات مان را کاهش دهیم.

تعبیر خواب عریان و برهنه | عریان و لخت بودن در خواب چه تعابیری دارد؟

در مرحله سوم: نگرانی ها را کنار بگذاریم. اگر نسبت به اطرافیان و خانواده خود بیش از حد شکاک باشید این خواب را می بینید، هم چنین اگر از طرف خانواده خود انتظاراتی برآورده نشده داشته باشید باز هم ممکن است در خواب تان آنها را برهنه ببینید و در آخر، اگر در مورد حرف هایی که مردم درباره خانواده و همسرتان می زنند نگران باشید بازهم ممکن است در خواب آنها را عریان ببینید.

 

تعبیر خواب برهنه و شاد بودن

تعبیر خواب عریان و برهنه | عریان و لخت بودن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب عریان باشید و از این بابت هیچ احساس شرمی نداشته باشید باید بدانید که: آزادی خواهی و استقلال طلبی درونی شما باعث دیدن این خواب می شود.شما در زندگی واقعی سانسور و پنهان کاری را نمی پذیرید و دوست دارید بی پرده باشید. این خواب به شما می گوید: شما نیازمند توجه بیشتر از طرف اطرافیان تان هستید و باید کمی میانه رو تر باشید.

 

تعبیر خواب برهنه بودن در مکان های مختلف

تعبیر خواب عریان و برهنه | عریان و لخت بودن در خواب چه تعابیری دارد؟

برهنه بودن در ملاء عام، جایی که انسان های زیادی حضور دارند نشان از ترس های اجتماعی شماست. برهنگی در ملاء عام نشانی از پذیرش نقص ها و خطاهای می باشد، رفتارهای اشتباهی که به آنها فکر می کنیم یا سعی در پنهان کردن شان داریم.

 

تعبیر خواب افراد برهنه و عریان

دیدن افراد برهنه و عریان در خواب، کسانی که آنها را نمی شناسیم یا فوت شده اند به معنای فاش شدن یک حقیقت می باشد. این حقیقت ممکن است کاری غیر قانونی، یک راز یا یک خیانت باشد. این خواب در طرف دیگر ممکن است بروز موقعیتی که منجر به بی آبرویی شود را هشدار دهد.

 

تعبیر خواب برهنه بودن بخشی از بدن

این خواب نشان دهنده آسیب پذیری فرد می باشد. همه ما نقطه ضعف هایی داریم، نگرانی درباره این نقاط ضعف می تواند دیدن این خواب را به دنبال داشته باشد. هم چنین اگر خواب ببینید که بخش هایی از شرمگاه شما عریان است و در خواب احساس خجالت می کنید، یعنی شما از نمایان شدن خود واقعی و نیات درون تان واهمه دارید.

 

تکبر و خود بزرگ بینی

تعبیر خواب عریان و برهنه | عریان و لخت بودن در خواب چه تعابیری دارد؟

تکبر و خود بزرگ بینی گاهی باعث می شود در خواب اشخاصی را به صورت عریان ببینیم، اما نه اشخاص معمولی! بلکه ممکن است زن یا مرد زیبایی را ببینیم یا اینکه افراد مشهور را به صورت عریان در خواب مشاهده کنیم. این خواب به شما می گوید: دست از بزرگ بینی بردارید و از بالا به اطرافتان نگاه نکنید، این رفتارها و افکار می تواند صدمه بزرگی به شما وارد کند.

 

اختصاسی از بخش سرگرمی مجله پارس ناز

 

برچسب‌ها: