پارس ناز پورتال

تبلیغات

تعحب پزشکان از نخ های گونی در شکم زن فقیر

تعحب پزشکان از نخ های گونی در شکم زن فقیر

تعحب پزشکان از نخ های گونی در شکم زن فقیر 

پزشکان هنگام عمل جراحی زنی که دل درد شدید داشت چیزهای بسیار عجیبی پیدا کردند. نخ های گونی در داخل شکم زن فقیر چه می کرد؟ شوک پزشکان ، یک تیم پزشکی اخیرا روی زن میانسالی که از مشکل شدید دستگاه گوارش رنج می برد،عمل جراحی انجام دادند و پس از دریافتن اینکه در حقیقت نخ های پلاستیکی موجب گرفتگی شکم او شده،

 

بسیار شوکه شدند. این زن به جای غذای واقعی از این نخ ها برای سیر کردن شکم خود استفاده کرده بود. تارا دوی، زن 52 ساله و کر و لال هندی پس از درد شدید به بخش اورژانسبیمارستان آورده می شود و پس از انجام مجموعه ای از آزمایشات، پزشکان نوعی توده کروی در شکم اوشناسایی می کنند و تصور می کنند

 

گلوله ای از مو است و توصیه می کنند هرچه سریعتر برای خارج کردناین توده باید وی را عمل کنند.ولی در طول عمل، آنها متوجه می شوند چیزی که در ابتدا تصور می کردند گلوله ای از مو است، به گزارش پارس ناز در حقیقت توپی در هم تنیده از نخ های کیسه گونی های پلاستیکی است.

 

این نخ های پلاستیکی کهشکلی شبیه لانه پرده ایجاد کرده بودند، موجب مسدود شدن روده های این زن شده بود و طول آنهابه بیش از دو متر می رسید.
تعحب پزشکان از نخ های گونی در شکم زن فقیرشوک پزشکان از یافتن نخ های پلاستیکی گونی در شکم زن و مسدود شدن روده های ویاز آنجا که این زن قادر به شنیدن و یا صحبت کردن نبود، فهمیدن این که چطور چنین میزان بالایی از نخ پلاستیکیاز شکم او سردرآورده کار سختی بود.

 

ولی شخصی محلی که با مشاهده درد شدید این زن، وی را به بیمارستان رسانده بود گفتاین خانم بسیار فقیر است و خودش به تنهایی زندگی می کند و هیچ گونه حمایت اجتماعی نیز ندارد.او ظاهرا در طی سال ها نخ های پلاستیکی و پاکت ها را برای رفع گرسنگی مصرف کرده است

 

و اخیرا دچار وضعیتی شده کهدر طی آن دیگر میل به غذا را از دست داده و عضلات بدن وی نیز شروع به تورم کرده است.بر طبق گزارش ها، از سال 2016 این زن در رژیم غذایی خود تنها می تواند آب مصرف کند. خوشبختانه جراحی خارج کردن توده پلاستیکی از بدن این زن با موفقیت انجام شد ووضعیت وی رو به بهبودی است.

 

تاکنون در خبرها شاهد افرادی بودیم که در طول سال ها برخی از چیزهای عجیب مصرف می کنند،نظیر مردی که 40 چاقو را بلعیده بود و یا دختری که به خوردن صابون اعتیاد پیدا کرده بود، در این موارد چیزی کهموجب گرایش این افراد به چیزهایی غیر از غذای اصلی می شد، وضعیتی به نام PICA بود که موجب می شد

 

آنها به عناصر غیرغذایی رو بیاورند.ولی در مورد وضعیت خانم تارا دوی، تنها فقر و گرسنگی موجب گرایش به مصرف مواد غیرغذایی شده است.