پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تیپ و استایل جذاب ریحانا در سفر به مالاوی

تیپ و استایل جذاب ریحانا در سفر به مالاوی

تیپ و استایل زیبا ریحانا در سفر به مالاوی 

ریحانا خواننده مشهور باربادوسی که در تمام جهان شناخته شده هست اقدام به انجام کارهای انسان دوستانه نیز می‌کند و اخیرا سفری به مالاوی داشته هست. ریحانا در کشور مالاوی | ریحانا سوپراستار مشهور در ماه ژانویه با دانش آموزان فقیر کشور
مالاوی ملاقات کرد.

 

به گزارش پارس ناز این خواننده 29 ساله روز چهارشنبه عکسهایی از سفر انسان دوستانه خود کهاز سوی بنیاد خیریه کلارا لیونل اعزام شده بود، در صفحه شخصی خود به اشتراک گذاشت.

تیپ و استایل جذاب ریحانا در سفر به مالاوی

ریحانا در کشور مالاوی و دیدار از دانش آموزان فقیر مالاوی

 

او در کنار عکسی که به همراه تعدادی از بچه ها نشسته بود ، نوشت :”اوقاتی که در مالاوی گذراندمبسیار الهام بخش بود. به همراه بنیاد کلارا لیونل برای ارتقاء سطح زندگی دانش آموزان سراسر دنیافعالیت میکنیم.”ریحانا در اوایل امسال برای بازدید از یکی از فقیرترین کشورهای جهان با محوریت موضوع آموزش،با این سازمان همکاری کرد.

تیپ و استایل جذاب ریحانا در سفر به مالاوی

ریحانا در کنار جمعی از مردم مالاوی

 

دیدار ریحانا با دانش آموزان کوچک مالاوی این ستاره همین طور یک ویدئوی نه دقیقه اي به اشتراک گذاشت که مستندی از سختیهای دانش آموزان مالاوی و چگونگی کمک سازمان او به آنهاست.در یکی از بخش هاي این فیلم ، ریحانا حتی جلوی تخته سیاه و در حین آموزش ریاضی به آنهامشاهده می شد.

تیپ و استایل جذاب ریحانا در سفر به مالاوی

سوپر استار مشهور ریحانا پای تخته سیاه در کلاس ریاضی

 

همچنان که بچه ها یکی از مسائل را به صورت شعر می آموختند، ریحانا نیز از استعداد موسیقیایی خوداستفاده می‌کرد تا انها مسئله 4-6 را حل کنند.این سوپراستار مشهور که خودش اهل باربادوس هست در قسمتی از این ویدئو گفت: “روش یادگیری انها دیدنی هست، من بسیار شاد شدم که انها با شعر مطالب را یاد می‌گرفتند . آن ها سریع شعر را یادمی گرفتند و به سرعت با آن هماهنگ می شدند.”

تیپ و استایل جذاب ریحانا در سفر به مالاوی

این خواننده با یک شعر ریتمیک بعضی از مسائل ریاضی را به دانش آموزانیاد می داد

 

“بنابراین اگر این روش میتواند ابزاری برای یادگیری باشد، فکر میکنم ابزار بی نظیر اي هست.”“من آمدم این جا تا شرایط را از نزدیک ببینم. اینکه آمار و ارقام را بخوانید یک چیز هست و حضورواقعی چیز دیگر. من میخواستم شخصا ببینم تا بهتر شرایط دستم بیاید تا اینکه چه کاری می توانانجام داد و از کجا باید شروع کرد.”

تیپ و استایل جذاب ریحانا در سفر به مالاوی

ریحانا در کنار کودکان کشور مالاوی

 

ریحانا در کشور مالاوی و هدف اصلی سفر ویهدف اصلی این سازمان ، فراخواندن رهبران جهان برای افزودن سطح بودجه آموزشی و جمع آوریکمک مالی برای سازمان آموزش جهانی هست.این سازمان دسترسی آموزشی را برای بیش از 60 کشور درحال توسعه فراهم کرده و اولویت را بهدختران و کسانی که به هر نحوی به علت عدم دسترسی به آموزش آسیب دیده اند، داده هست.

 

این ستاره مشهور سال هاست که حمایت هاي انسان دوستانه خود را به نشان داده و در ماه فوریه نیزجایزه ” بشردوست سال” را از سوی دانشگاه هاروارد دریافت کرد.

تیپ و استایل جذاب ریحانا در سفر به مالاوی

سوپر استار مشهور ریحانا

تیپ و استایل جذاب ریحانا در سفر به مالاوی

ریحانا در کشور مالاوی

تیپ و استایل جذاب ریحانا در سفر به مالاوی

ریحانا در کشور مالاوی

تیپ و استایل جذاب ریحانا در سفر به مالاوی

ریحانا در کشور مالاوی ریحانا در کشور مالاوی

تیپ و استایل جذاب ریحانا در سفر به مالاوی

تیپ و استایل جذاب ریحانا در سفر به مالاوی

عکس هاي اخیر ریحانا،تصویر هاي ریحانا،تصویر هاي اخیر ریحانا،عکس هاي ریحانا خواننده آمریکایی،ریحانا در باربادوس